Zglobova

Zglobovi noge articulatio sacroiliaca

Zglobovi noge articulatio sacroiliaca

Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Milos Milenkovic. Filip Radisavljević. Nikola Bošković. Stefan Đurica. Show More. No Downloads.

 • Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art.
 • Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae.
 • To ie složen zglob nn composita koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice humerus sa gorniim okrajcima žbice radius i lakatne kosti ulna. Posebnu vrstu vezivnog spoja predstavlja klinasti spoj gomohosis kod koje je zub usađen u zubni nastavak vilice.
 • Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Zglobovi 1. Arthrologija dr Sarac 2. Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu 5. Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis hijalina hrskavica symphisis fibrozna hrskavica 6. Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože.

  Types of Joints ellipsoidal 8. Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob articulatio plana  ugaoni zglob gynglymus  okretni zglob art. Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza prema napred - grudna kifoza prema natrag - slabinska lordoza prema napred - - Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art.

  Zglob kuka, art. Pokreti u u zglobu kuka: - kuglasti zglob s ograničenim kretnjama - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae. Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis.

  Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena. Fibroznu opnu zglobne čahure pojačavaju kljunsko-ramenjačna veza lig. Zglob ramena je najpokretljiviji zglob čovečijeg tela.

  Zglobovi noge articulatio sacroiliaca

  Pokreti u ovom zglobu su: pregibanje flexio, opružanje extensio, odvođenje abductio, privođenje adductio, unutrašnje obrtanje uvrtanje i spoljašnje obrtanje izvrtanje. Povezivanjem većine navedenih pokreta moguće je i kružno kretanje u zglobu ramena circumductio. Zglob lakta articulatio cubiti ie spoj nadlakta sa podlaktom. To ie složen zglob nn composita koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice humerus sa gorniim okrajcima žbice radius i lakatne kosti ulna.

  U njegov sastav ulaze tri zgloba, ramenjačno-lakatni zglob art. Veze zglobne čahure su unutrašnja lig. U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja flexio i opružanja extensio i pokreti uvrtanja pronatio i izvrtanja supinatio. Zglob ručja articulatio radiocarpalis je spoj između podlakta i šake.

  U ovom složenom zglobu spajaju se donji okrajak žbice i gornje strane prve dve kosti prvog reda ručja, čunaste os scaphoideum i polumesečaste os lunatum. Između zglobnih površina je vezivno-hrskavićni kolut discus articularis. Zglobnu čahuru pojačavaju, prednje zglobne veze, pobočne veze i zadnja veza. U zglobu ručja izvode se pokreti pregibanja flexio, opružanja extensio, odvođenja abductio i privođenja adductio. Povezivanjem nabrojanih pokreta moguć je pokret kružnog kretanja circumductio.

  Zglobovi donjeg uda articulationes membri inferioris. Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dele se na zglobove karličnog pojasa articulationes cinguli pelvici i zglobove slobodnog dela noge articulationes membri inferioris liberi.

  Zglobovi karličnog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju symphysis pubica i krsno-bedreni zglob art. Zglobovi slobodnog dela noge su: zglob kuka art.

  Zglobovi noge articulatio sacroiliaca

  Zglob kuka articulatio coxae je spoj izmedu karlične kosti os coxae i gornjeg okrajka butne kosti femur. Zglobne površine su polumesečasta zglobna površina facies lunata na čašici acetabulum karlične kosti i glava butne kosti caput femoris.

  Polumesečastu zglobnu površinu proširuje i produbljuje vezivno-hrskavični prsten, čašična usna labrum acetabulare. Zglobnu čahuru capsula articularis čini spoljašnja, vezivna opna membranu fibrosa i unutrašnja, sinovijalna opna membrana synovialis.

  Unutar zglobne čahure, u zglobnoj šupljini, nalazi se veza glave butne kosti lig. Zglobne veze koje pojačavaju zglobnu čahuru su bedreno-butna veza lig. Zglob kuka je dobro pokretan.

  U njemu se izvode pokreti pregibanja flexio, opružanja extensio, privodenja adductio, odvođenja abductio, i pokreti unutrašnjeg i spoljašnjeg obrtanja rotatio. Udruživanjem većine navedenih pokreta mogući su i ograničeni kružni pokreti circumductio. Zglob kolena articulatio genus povezuje natkolenicu sa potkolenicom. U ovom zglobu spajaju se donji kraj butne kosti femur, gornji okrajak golenjače fibia i čašica patella.

  Zglobne površine na butnoj kosti su kondili butne kosti condylus lateralis et medialis i zglobna površina za čašicu facies patellaris. Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae. Zglobna površina na čašici je njena zadnja strana facies articularis patellae. Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis.

  Oni prilagođavaju nesrazmernost i.

  SLIČNI TEKSTOVI