Zglobovi kostiju podlakta

No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Kosti ruke 2. Ključna kost se sastoji iz tela I 2 okrajka Telo corpus ima 2 strane, gornju I donju facies superior et inferior 2 ivice, prednju I zadnju margo anterior et posterior Okrajci extremitas -unutrašnji extremitas sternalis -spoljašnji extremitas acromialis 5.

Lopatica scapula je pljosnata kost koja je priljubljena uz zadnji zid grudnog koša Poseduje 2 strane — prednju facies costalis I - zadnju facies dorsalis. Zadnja strana je grebenom lopatice spina scapulae podeljena na: Nadgrebenu jamu fossa supraspinata Podgrebenu jamu fossa infraspinata 6.

Spoljašnji deo grebena lopatice je proširen u vidu ploče koja se naziva natplećak acromion Ivice lopatice - gornja margo superior, spoljašnja margo lateralis, unutrašnja margo medialis Uglovi lopatice — Gornji angulus superior, donji angulus inferior, 7.

Na spoljašnjem uglu se nalazi lopatična čašica cavitas glenoidalis a iznad I ispred nje je kljunasti nastavak processus coracoideus 8. Poseduje telo i 2 okrajka Telo corpus humeri poseduje 3 strane : Prednjeunutrašnju facies anteromedialis Prednje spoljašnju facies anterolateralis Zadnju facies posterior Poseduje 3 ivice : Prednju margo anterior Spoljašnju margo lateralis Unutrašnju margo medialis Okrajci ramene kosti : Gornji extremitas superior Donji extremitas inferior Gornji okrajak se sastoji iz glave caput humeri, vrata collum humeri, velike kvrge tuberculum majus, male kvrge tuberculum minus, I međukvržnog žleba sulcus intertubercularis Donji okrajak grade : srednji,zglobni deo condylus humeri koji se sastoji iz glavice ramene kosti capitulum humeri I kolotura ramene kosti trochlea humeri I 2 bočna nezglobna dela, unutrašnji epikondilus epicondylus medialis I spoljašnji epikondilus epicondylus lateralis Žbica radius Žbica radius je duga kost koja se gore spaja sa ramenom kosti a dole sa lakatnom kosti Sastoji se iz tela I 2 okrajka Telo žbice ima 3 strane : prednju facies anterior, spoljašnju facies lateralis I zadnju facies posterior Lakanom kosti I šiljati nastavak processus styloideus Kosti šake Ossa manus  Kosti šake izgrađuje 27 kostiju koje su raspoređene u 3 sloja:  Kosti ručja ossa carpi ima ih 8  Kosti doručja ossa metacarpi ima ih 5  Kosti prstiju šake ossa digitorum manus 14 Jedan od navedenih mišića ne pripada mišićima drugog sloja zadnje lože podlakta a m.

Zajednička funkcija glistastih mm. Prva dva glistasta mišića inerviše: a n. Posebna funkcija palmarnih međukoštanih mišića mm.

(PPT) Anatomija, 4, Lokomot. sistem, Zglobovi | strahinja stakov - oiqwdvy.xyz

Bočne grane pazušne arterije a. Nadlakatna arterija a. Bočne grane žbične arterije a. Bočne grane lakatne arterije a.

Wrist & hand, Ručni zglob i šaka

Samo jedna od navedenih vena nije duboka vena: a vv. Početak cefalične vene v. Jedna od navedenih vena nije površna vena ruke: a v.

Jedna od navedenih arterija nije direktna bočna grana pazušne arterije a. Bočne grana nadlakatne arterije a.

Zglobovi kostiju podlakta

Bočne grane površnog dlanskog luka arcus palmaris superficialis su: a a. Zajednička medukoštana arterija a.

Zglobovi kostiju podlakta

Završne grane žbičnog živca n. Bočne grane žbičnog živca n. Završne grane lakatnog živca n. Bočne grane lakatnog živca n. Završne grane središnjeg živca n. Bočne i završne grane mišićno-kožnog živca n. U inervaciji kože i mišića prednje strane šake .

SLIČNI TEKSTOVI