Zglobova

Ultrazvuk zglobova tetiva i misica

Ultrazvuk zglobova tetiva i misica

Tumor unutar mišića, prikaz sličan prikazu magnetnom rezonancom a pregledom je obuhvaćena cela natkolenica što omugućuje loqic view-prelazimo sondom preko natkolenice i snima se u kontinuitetu više desetina centimetara a ne samo cm koliko obuhvata ultrazvučna sonda.

Preskoči do sadržaja Izbornik Zatvoriti ultrazvuk zglobova i mišića. Ultrazvuk mišića matričnom sondom  i prikaz logiq wiev-om, normalan nalaz. Ultrazvuk mišića matričnom sondom i prikaz logiq wiev-om, ruptura mišića i hematom. Nadalje, radi se o nejonizovanom zračenju pa je pregled moguće ponavljati vise puta bez neugodnosti ili stresa za samog bolesnika.

Ultrazvuk zglobova, mišića i tetiva - Poliklinika Faktor Zdravlje

Ultrazvučni pregled nije invazivna dijagnnostička metoda i omogućava prikaze u brojnim presecima uz visoku prostornu rezoluciju i prikaz analiziranih struktura u real-time prikazu, dakle uz mogućnost korišćenja dinamičke evaluacije ispitivanih struktura. Na kraju i ne manje važno radi se o relativno jeftinoj pretrazi uz mogućnost korišćenja prenosivih portabilnih aparata.

Ultazvučna dijagnostika u ortopediji, traumatologiji i reumatologiji obuhvata skoro sve dostupne mišiće i zglobove našeg tela. Pacijent oslobodi oboleli ili povređeni deo tela od garederobe, legne na krevet i pregled se izvodi tako što lekar sondom ultrazvučnog aparata na koju je prethodno nanet gel prelazi preko ispitivanog dela tela. Da bi se dobila bolja slika ispitivanih struktura od pacijenta se može zatražiti da zauzme odgovarajući položaj.

Prilikom pregleda pacijent ne oseća nikakav bol. Ultrazvuk zgloba Početna Usluge Ultrazvuk zgloba. U cilju otkrivanja upale ili rascepa tetiva, rascepa mišića,  tumorskih masa na mišiću ili kolekcije tečnosti, oštećenja ligamenata.

U cilju otkrivanja upale ili prisustva tečnosti u zglobu ili burzi. U cilju otkrivanja ranih promena na zglobovima u sklopu reumatoidnog artiritisa.

UZV zglobova, mišića ili tetiva uz pregled ili UZV ramena u Poliklinici Štitnjača

U cilju otkrivanja benignih i malignih tumora mekih tkiva. U zavisnosti od razloga zbog kog se radi ultrazvučni pregled zgloba  i okolnih mekih tkiva biće potrebno da tokom pregleda sedite ili  ležite. Kako bi lekar iz različitih uglova uočio izgled zglobova,  mišića, tetiva ili ligamenata može biti potrebno da tokom pregleda  menjate položaj ili poziciju dela tela koji se ispituje. Lekar  stavlja poseban gel na površinu ultrazvučne sonde.

Sonda je mali  plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase i postavlja se na  zglob pacijenta.

Ultrazvuk zglobova tetiva i misica

SLIČNI TEKSTOVI