Ultrazvuk misica i zglobova

Prije svakog ultrazvučnog pregleda dobro je obaviti klinički pregled i dobiti uvid u prijašnje pretrage, ako je to moguće. Obratite se svom liječniku, prije svega obiteljskom, ali i specijalistu u koje bi trebali imati povjerenja jer oni najbolje poznaju vaše zdravstveno stanje te će tako smanjiti nepotrebne troškove i možda indicirati neku drugu pretragu. Ultrazvuk ima različite modalitete, različite sonde koje se odabiru zavisno od regije, patološkog procesa ili eventualne intervencije.

Jedna od tih metoda koja nadopunjuje pregled dijagnostičkog ultrazvuka je doppler koji analizira velike krvne žile ili power doppler koji analizira sitne krvne žile kod upalnih promjena zgloba jer prikazuje pojačan protok na mjestu upale ili infekcije.

Ultrazvuk zglobova, mišića i tetiva - Poliklinika Faktor Zdravlje

Power doppler pretraga odlično prikazuje i neovaskularizaciju kod cijeljenja ili kod tumora, odnosno malignih bolesti. Konvencionalne radiološke pretrage poput RTG-a usporedive su s ultrazvukom, dok ultrazvuk nadopunjuje magnetsku rezonanciju, osobito zato što omogućuje dinamički prikaz prilikom pokreta ili promjene položaja zgloba, mišića i tetive.

Nije zanemarivo da je pretraga jeftinija od MRI-a i CT-a, kao što ne postoji ni indikacija za strah od skučenog prostora. Nema drugih kontraindikacija poput primjene kontrastnog sredstva i visoke doze zračenja koja je prisutna kod RTG i CT snimanja. Vaš liječnik će vam prema potrebi načiniti i druge dijagnostičke postupke i protokole liječenja kao što su punkcija ciste, izljeva, hematoma ili tumora, aspiracija, unutarzglobna infiltracija ili instalacija.

Dijagnostički ultrazvuk ramena česta je dijagnostička procedura. Rame površinski obiluje mekim tkivima dok je ispod njih koštana podloga, te su takve okolnosti povoljne za ultrazvučnu analizu.

Ultrazvuk misica i zglobova

Dijagnostički ultrazvuk lakta i struktura oko lakta otkriva niz patoloških procesa površinskih koštanih struktura, mišićnih, tetivnih, ligamentarnih i zglobnih struktura te krvnih žila. Dijagnostički ultrazvuk šake, ručnog zgloba i podlaktice dijagnostička je metoda koja, uz klinički pregled kao bazu, koristi i druge slikovne dijagnostičke pretrage MRI, CT, scintigrafija kako bi diferencirala razna patološka stanja.

Dijagnostički ultrazvuk može odlično poslužiti u analizi mekih struktura koje okružuju koljeno kao što su mišići, tetive, ligamenti, zglobna čahura i sinovijalne ovojnice. Dijagnostički ultrazvuk gležnja i potkoljenice omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku struktura potkoljenice i gležnja koje su vrlo često izložene traumatskim oštećenjima, ali i upalno-degenerativnim bolestima. Dijagnostički ultrazvuk stopala omogućava vizualizaciju većine struktura te olakšava pronalaženje zahvaćene strukture kako bi se moglo pristupiti konkretnim koracima u liječenju.

Dijagnostički ultrazvuk superioran je u procjeni oštećenja mekih tkiva, osobito onih površinskih. Odlično korelira s magnetskom rezonancijom, jeftiniji je i brži te se može se ponavljati puno puta bez rizika za pacijenta. Dijagnostički ultrazvuk perifernih živaca omogućava analizu površnih živaca, osobito onih koji prolaze kroz površinske kanale gdje može doći do kompresije tih nježnih struktura.

Zato je dijagnostički ultrazvuk od pomoći kod kompresivnih neuropatija, posttraumatskih i postoperativnih stanja. Od srca ga preporučam svima, mladima i starima. Dojam je da se svakom pacijentu pridaje i više nego puno kvalitetne pažnje bez gledanja na sat ili žurbe jer se radi ko na traci.

Definitivno rijetkost! Hvala na svemu i topla preporuka svima! Pristupačan i ljubazan doktor, brzo dijagnosticira i objasnio mi je sve što me mučilo. Pratite nas. UZV i doppler. UZV abdomena. UZV dojki. UZV vrata. UZV zglobova i mišića.

UZV testisa. UZV štitnjače. Color doppler. Ostale UZV pretrage. UZV dječjih kukova. Ginekološki pregled. O nama. Stručni tim. Zdravstveno osiguranje.

SLIČNI TEKSTOVI