Često postavljana pitanja – Novi model upućivanja

Jasno da svaki novi zaraženi umanjuje ili poništava marketinški učinak koji postižemo na našim emitivnim tržištima, međutim još uvijek se radi o izuzetno malim brojkama koje ne zastrašuju toliko, poručuje direktor TZ Istarske županije Denis Ivošević - U aktualnoj globalnoj situaciji kada svakodnevni život dirigira borba s novim koronavirusom, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u Europi i na Mediteranu u kojoj se odvija turistički promet.

Te vode su izuzetne kakvoće i uglavnom bez kemijskog i bakteriološkog onečišćenja. Obnovljive zalihe podzemnih voda nisu ravnomjerno raspoređene unutar Dunavskog vodnog područja.

Zbog složenih hidrogeoloških odnosa na teritoriju Hrvatske te nedovoljne i neravnomjerne istraženosti vodonosnika, određivanje zaliha podzemnih voda dijelom se temelji i na procjenama. Zbog različite prirodne kvalitete vode na pojedinim područjima, sadašnjega stupnja korištenja, prirodne ranjivosti područja na kojima se nalaze i pritisaka na ta područja te prioriteta pri zaštiti pojedinih područja, strateške zalihe podzemnih voda podijeljene su na četiri tipa ovisno o kakvoći i uvjetima njihove zaštite.

Jedno od važnih strateških pitanja je zaštita nadzemnih i podzemnih resursa pitke vode na otocima i u priobalnom području od svih oblika zagađenja te od zaslanjenja. Određivanjem i zaštitom strateških zaliha podzemnih voda dugoročno će se osigurati potrebe javne vodoopskrbe za vodom na cjelokupnom području Hrvatske.

Zbog toga su njihova zaštita i korištenje prvorazredni nacionalni interes. Uključivanjem tih područja u prostorne planove i definiranjem njihove zaštite osigurat će se preduvjeti za odgovarajuće korištenje tih područja, kako u smislu svih vodnogospodarskih djelatnosti tako i svih drugih aktivnosti koje mogu ugroziti očuvanje ovoga vrlo važnog resursa. Kopnene vode odvodnjavaju se prema Crnom i Jadranskom moru. Granica između vodnih područja na teritoriju RH prolazi prirodnom hidrografsko-hidrogeološkom vododijelnicom između jadranskog i crnomorskog sliva.

Površina Vodnog područja rijeke Dunav iznosi Rijeke Vodnog područja rijeke Dunav veće su, manjeg pada i mirnijeg toka, a veliki broj voda su granične ili prekogranične vode i imaju međudržavni značaj. Kupa je najdulja rijeka koja se cijelim svojim tokom nalazi na teritoriju Hrvatske. Površina Jadranskog vodnog područja iznosi Jadransko vodno područje nalazi se na krškim terenima, a oko trećine njegove površine odnosi se na zatvorene krške sljevove bez nadzemnog otjecanja prema moru pri čemu su najveće ponornice u Lici.

Najveći je pritok Jadranskog mora na njegovoj istočnoj obali Neretva, ali se samo 20 km njezina donjeg toka nalazi na području Hrvatske. S vrijedan je 1. Gospodarenje otpadom. Nazor u Duga Resi prigodnim programom: priredbom djece i profesora, predstavljanjem božićnih običaja u zemljama Europske unije i premijernim prikazivanjem božićne pjesme i spota bivšeg učenika škole Gorana Topolovca.

Noćenje u Poreču. LIFE-regionalna radionica u Karlovcu. Razgovarali smo i o potencijalnim zajedničkim marketinškim aktivnostima prema tržištima, s obzirom da u ovom trenutku provodimo dvije glavne marketinške kampanje na ključn.

SLIČNI TEKSTOVI