Povrede kostiju i zglobova

No notes for slide. Povrede, previjanje, imobilizacija 1. Veće rane previjamo gazom. Treba ih fiksirati u zatečenom položaju da se ne bi pom erali i na taj način doveli do naknadnog krvarenja i povređivanja okolnog tkiva.

To se postiže tako što se d e o stranog tela koji viri iz rane poduprete sa svih strana namotajima gaze, zavoja ili vate i učvrstit i sa zavojem, trouglom maramom ili leukoplastom. Moguće krvarenje se zaustav lja pritiskom na rubove rane oko stranog tela kompresivni zavoj. On se zakači za kesu i preda povređenom. U sklopu p rve pomoći s provodi se privremena transportna imobilizacija. Njena svrha je da spreči pogoršanje povr ede i smanjiti bol u toku transporta do bolnice.

Indikacije za imobilizaciju su: prelom kosti ili sumnja na prelom, iščašenje, opsežna rana ili opek otina, smrzotina, zmijski ugriz i opsežna nagnječenja mekih tkiva kraš povrede. U nedostatku standardnih sredstava mogu poslužiti daščice, tro ugla marama i drugi predmeti koji se mogu naći na licu mesta priručna sredstva za visno o d snalažljivosti osobe koja pruža prvu pomoć. Sredstva za imobilizaciju treba da budu obložena.

Ekstremitet se tada imobili še u položaju u kojem je zatečen. UGANUĆE: - Nastaje kada usled dejstva sile savijanja ili torzije dolazi do prekomernog pomeranja zgloba izvan fizioloških granica, te sledstvenog istezanja ili kidanja mekih zglobnih elemenata. Ali se zglobni okrajci nakon delovanja sile vraćaju u prvobitan položaj. Povlačit i lagano dva susedna zgloba u suprotnim smerovima.

Ovaj postupak ne sme biti nasilan i treba ga prekinuti ako se naiđe na otpor ili jač i bol.

Povrede kostiju i zglobova

Nepravilna manipulacija slomljenim ekstermitetom može dovesti do oštećenja krvnih sudova, nerava i ostalih tkiva ili pretvoriti zatvoreni prelom u otvoreni. Ako je hitna medicinska pomoć dostupna, najbolje je imobilizaciju i transport prepustiti stručnim osobama.

Povređeni mora mirovati do dolaska pomoći. Ako slomljena kost viri iz rane, ne sme se istezanjem ekstremiteta vraćati u prirodni položaj, nego se nakon previjanja rane imobili še u zatečenom položaju.

Transport… 2. Imobilisati ruku sa povređene strane kao nadlakat. Transport… Simptomi i znaci: - povređeni je nesrazmerno miran u odnosu na situaciju koja se dogodila, ne pokreće se. Prva pomoć: - Smirivanje svih očevidaca! Povređenom koji je bez svesti ne stavljajt i zub niti gazu u usta! Iako je poskok nešto otrovniji od šarke, o b e zmije su manje otrovne od, npr.

Povrede kostiju i zglobova

Imaju glavu srcolikog ili trouglastog oblika. Zdepasto telo i kratak rep. Zenica je uska i vertikalna. Glava mu je srcolika, s a karakterističnim ro gom na vrhu nosa. Uzduž tela nalazi se tamna vijugava linija koja ide od glave do vrha repa i karakteristična je za svaku viperu tzv.

Kainov znak. Poskok živi uglavnom u južnim, krševitim krajevima. Duga je oko 60 do 80 cm i tak odje ima cik-cak liniju uzduž tela, ali nema rog koji je karakterističan za poskoka.

Postoje dve vrste: Vipera berus bosniensis i Vipera pseudoaspis. Kostur, mišići, tetive, ligamenti sveze i ostali dijelovi zglobova čine mišićnokoštani sustav. Kostur daje čvrstoću i stabilnost, te predstavlja uporište za mišiće koji vrše kretnje. Kosti također oblikuju štit za unutrašnje organe. Razlikujemo dva osnovna oblika kosti: plosnate kao što su kosti glave i kralješci i duge kao što je bedrena kost i kosti ruke.

Ali unutrašnja građa kosti je u osnovi ista. Čvršći vanjski dio sadrži uglavnom proteine, kao što je kolagen, i tvar zvanu hidroksiapatit.

Hidroksiapatit sadrži većinom kalcij i druge minerale pa služi kao spremnik za tjelesni kalcij i odgovoran je za čvrstoću kostiju. Srž moždina u središtu svake kosti je mekša i manje gustoće, a sadrži specijalizirane stanice od kojih nastaju krvne stanice. Krvne žile prolaze kroz kost, a živci ih okružuju. Zglob je spoj između dvije kosti. Građa zgloba uvjetuje vrstu i opseg kretnji koji se mogu vršiti u zglobu.

Neki zglobovi, kao oni između kostiju lubanje, zvani šavovi, nisu pokretni u odraslih osoba. Drugi zglobovi imaju veći opseg kretnji. Primjerice, u ramenom zglobu, koji se sastoji od kugle i čašice, moguća je unutrašnja i vanjska rotacija okretanje oko uzdužne osi kao i kretnje naprijed natrag i u stranu. U lakatnom zglobu i zglobovima prstiju ruke i noge moguće je izvršiti samo pregibanje fleksiju i ispružanje ekstenziju. Ostali dijelovi zglobova osiguravaju stabilnost i smanjuju mogućnost oštećenja struktura uslijed dugotrajne upotrebe.

Zglob je također prekriven tkivom sinovijalno tkivo koje ga oblaže sa svih strana tvoreći zglobnu čahuru. Stanice u sinovijalnom tkivu proizvode prozirnu tekućinu sinovijalna tekućina koja ispunjava zglobnu čahuru i dodatno smanjuje trenje i olakšava kretnje. Mišići su snopovi vlakana koji se mogu kontrahirati. Mišići kostura, koji su odgovorni za držanje tijela i kretnje, imaju polazišta i hvatišta na kostima i u skupinama okružuju zglobove. Primjerice, mišić koji pregiba lakatni zglob biceps je antagonist mišiću koji ga ispruža triceps.

Tetive, čvrsti snopovi vezivnog tkiva, pričvršćuju kraj mišića za kost. Ligamenti, koji su slično tkivo, okružuju zglobove i povezuju dvije kosti.

SLIČNI TEKSTOVI