Zglobova

Mr degenerativne bolesti zglobova

Mr degenerativne bolesti zglobova

Početak bolesti je postepen i manifestuje se osećajem umora, malaksalosti i opšte slabosti, gubitkom apetita, smanjenjem telesne mase. Prodromalni stadijum može trajati nedeljama i mesecima do pojave simptoma tipičnih za RA: artritis simetrični, bol, otok, osetljivost i povećenje lokalne temperature malih zglobova šaka i stopala kao i zglobova ručnog zgloba sa smanjem ograničenom pokretljivošću praćeno jutranjom ukočenošću.

Kasnije dolazi do razvoja vanzglobnih manifestacija kao što su reumatoidni nodulusi, vaskulitis i serositis. Razvoj ultrazvučne tehnologije unazad 10 godina omogućilo je primenu ultrazvuka u dijagnostici na mišicno-koštanom sistemu. Prednost ultrazvuka u odnosu na CT, MR i radiografiju je u potpunom odsustvu jonizujućeg zračenja, relativno niskoj ceni pregleda i širokoj dostupnosti uređaja. Ultrazvukom je moguće razlikovati patološke promene na mišicima, zglobovima.

Mr degenerativne bolesti zglobova

Ultrazvučni pregled pomaže u postavljanju rane dijagnoze reumatskih bolesti, diferencijalnoj dijagnozi pojedinihstanja, praćenju toka bolesti. Nije moguće ultrazvukom prikazati sutrukturu unutar kosti ali se vidi korteks kosti i hrskavica. Strana tela su po pravilu hiperehogena i najbolje se vide kad su smeštena u hipoehogenim tkivima kao što su mišići. Mogu se prikazati hematomi u mišićima nakon traume, omogućuje lokalizaciju hematoma. Reumatoidni artritis je zapaljenjsko reumatsko oboljenje, koje je izuzetno rasprostranjeno.

Najčešće se javlja između 4 i 6 decenije života. Žene do menopauze 2 do 3 puta češće oboljevaju od muškaraca. U starijoj životnoj dobi, posle pedesete godine života, ta razlika se umanjuje. Uprkos rasprostranjenosti uzrok bolesti je nepoznat. Ulogu pri nastanku bolesti imaju genetski faktori, činioci spoljašnje sredine kao i izmenjen imuni odgovor. Bolest se najčešće manifestuje bolom, i otokom u zglobovima uz višečasovnu jutarnju ukočenost u zglobovima.

Promene su na početki bolesti locirane na sitnim zglobovima šaka, stopala, ručnim zglobovima i ramenima. Neretko se pre ispoljavanja promena na zglobovima javljaju opšti znaci u vidu umora, malaksalosti, povišenja telesne temperature, gubitka apetita. Križobolja je danas po učestalosti drugi razlog akutne nesposobnosti za posao, odmah iza respiratornih infekcija. Križobolja je danas po učestalosti drugi razlog akutne nesposobnosti za posao odmah iza respiratornih infekcija, a prvi razlog kronične radne nesposobnosti.

Danas znamo da je u podlozi ovih bolesti lokalizirani upalni proces koji ne zahvaća samo zglobnu hrskavicu, nego u većoj ili manjoj mjeri sve zglobne strukture. Stoga je danas uvriježeni zajednički naziv za sve degnerativne promjene aksijalnog i perifernog skeleta osteoartritis. Kada su bolešću zahvaćene 1 ili 2 zglobe regije npr. koljeno i šake, govorimo o lokaliziranom osteoartritisu, a ako bolest zahvaća 3 ili više zglobnih regija npr.

Mr degenerativne bolesti zglobova

kralježnica, kuk, koljeno, to je generalizirani osteoartritis. Bolest je u najvećem broju slučajeva posljedica genetske preddispozicije i ponavljanog mikrotraumatiziranja tkiva uslijed nepovoljnih i neadekvatnih biomehaničkih opterećenja, kojih najčešće nismo ni svjesni.

Degenerativne bolesti kralježnice imaju određene specifičnosti u odnosu na osteoartritis perifernih zglobova. Kralježnica je naš potporni stup kojeg čine 33 34 kralješka. Osim omogućavanja uspravnog stava, ima i važnu protektivnu ulogu živčane strukture. Osnovna funkcionalna jedinica kralježnice jest vertebralni dinamički segment dva susjedna kralješka sa svim pripadajućim "veznim" strukturama — intervertebralnim diskusom, fasetnim zglobovima, ligamentima, mišićima, mišićnim fascijama.

Promjena bilo koje od ovih strukutra u konačnici dovodi do poremećenih biomehaničkih odnosa i manjih ili većih promjena na svim ostalim sastavnicama dotičnog segmenta kralježnice. Točan patoanatomski supstrat boli u kralježnici u najvećem broju slučajeva nije moguće odrediti, ali najčešći izvor boli su miofascijalne strukutre.

Kronični stres, sedentaran način života, dulja statička opterećenja, rad za kompjuterom, rad u pognutom položaju svakako pogoduju nastanku bolnih sindroma kralježnice. Tipična klinička slika tzv.

Artroza - bolest pravih zglobova | oiqwdvy.xyz

Njena osnovna obilježja jesu bol, osjećaj zakočenosti, izražena napetost pripadajućih mišića i manje ili veće ograničenje pokreta određenog segmenta kralježnice. Bol je po svojoj naravi mehanička, što znači da se pojačava aktivnošću, a smanjuje ili prestaje mirovanjem.

Ove su bolesti u velikom postotku slučajeva samoograničavajuće i većina ih prolazi i bez neke veće intervencije kroz tjedna. Međutim, recidivi su česti i u nepovoljnim slučajevima dolazi do nastanka kroničnih bolnih sindroma.

Kada se pojavnost smetnji podudara s mjestom njihova nastanka, govorimo o vertebralnim sindromima.

Mr degenerativne bolesti zglobova

Tipična vratobolja i križobolja cervikalni i lumbosakralni sindrom jesu vertebralni sindromi. Vertebrogeni sindromi podrazumijevaju pojavu smetnji na udaljenom mjestu od njihova ishodišta. Zbog fenomena prenesene boli, afekcija bilo koje strukture donjeg dijela cervikalne kralježnice može dovesti do pojave boli i osjetnih smetnji u nadlaktici ili cijeloj ruci cervikobrahijalni sindrom.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Bolesti mišića, kostiju i vezivnog tkiva

Ukoliko je promjenama zahvaćen gornji dio cervikalne kralježnice, može doći do razvoja glavobolje, omaglica, osjećaja nestabilnost, zujanja u ušima, a ponekad i smetnji vida cervikocefalni sindrom.

Za postavljanje dijagnoze najčešće je potreban pregled reumatologa i eventualno rendgenska slika zahvaćenog zgloba. Laboratorijske pretrage krvi, mokraće i posebni testovi za dokazivanje reumatoidnog faktora obično nemaju veće značenje, drugim riječima nema testa koji bi potvrdio dijagnozu kao što je to slučaj kod drugih bolesti.

Takve pretrage u prvom redu treba napraviti onda kada bolest nije jasna ili po nekim tegobama sliči drugoj bolesti kod koje treba učiniti određene la.

SLIČNI TEKSTOVI