Zglobova

Koje lekove koristiti kod bolova od raka kosti

Koje lekove koristiti kod bolova od raka kosti

Kod širenja zloćudnih bolesti dojke rak u kosti metastaze lijekovi koji se inače koriste za osteoporozu, a primjenjuju se uz kemoterapiju, mogu smanjiti bolove, prijelome i ostale poteškoće u svezi s kostima.

U bolesnika oba spola sa zloćudnim bolestima dojke može doći do širenja bolesti u kosti. Kad zloćudna bolest zahvati kosti može uzrokovati bolove, prijelome, hiperkalcijemiju povišene koncentracije kalcija u krvi, te pritisak na kralježničnu moždinu s teškim i trajnim posljedicama za zahvaćene živce.

Ovo se događa zbog toga što zloćudna bolest djeluje posredno potičući koštane stanice osteoklaste na razgradnju kosti. Bisfosfonati i drugi specifični lijekovi za osteoporozu primjerice denosumab mogu smanjiti aktivnost koštanih stanica koje razgrađuju kost.

Ovim Cochrane sustavnim pregledom su obuhvaćena klinčka istraživanja provedena u žena s rakom dojke i metastazama u kostima koje su liječene bisfofonatima ili denosumabom uz kemotrapiju s ciljem smanjenja posljedica zahvaćenosti kostiju.

Kada se odredi intenzitet boli onda se biraju lijekovi koje bi mogli ublažiti bol tog intenziteta. Maligna bol je u početku u srednjeg intenziteta, ali se u kasnijem razdoblju pretvara u jaku bol. Temeljni lijekovi za liječenje maligne boli su analgetici.

 • Biopsija   uzimanje uzorka tkiva od tumora kosti : kako bi utvrdili da li je rak prisutan.
 • Ispravna doza analgetika je ona doza koja suzbije bol.
 • Dijelimo ih u tri osnovne skupine: neopijatne, opijatne i adjuvantne analgetike. Postupnik za njihovu primjenu je analgetska ljestvica Svjetske zdravstvene organizacije. Prednost se daje lijekovima koji ispunjavaju sljedeće uvjete.

  Za postizanje boljeg učinka uklanjanja maligne boli, osim analgetika u liječenje treba uključiti adjuvantne analgetske lijekove, anestetske i neurokirurške postupke, palijativnu radioterapiju i palijativne kirurške zahvate. Također treba pružati psihološku potporu kako bolesniku tako i obitelji, jer depresija, tjeskoba i drugi prisutni simptomi pogoršavaju iskustvo totalne boli. Za liječenje lagane do umjerene boli redovito se daju neopijatni analgetici.

  U tu skupinu spadaju paracetamol, acetilsalicilna kiselina te nesteroidni antireumatici NSAR. Za liječenje srednje jake do jake boli daje se obično kombinacija neopijata i blagog opijata, a za jaku bol koja se pojačava uključuje se jaki opijat, obično isto u kombinaciji s neopijatima.

  U suzbijanju boli opijatnom terapijom čest su problem povraćanje, mučnina i zatvor, za što se daju odgovarajući lijekovi protiv povraćanja te laksativi. Ukoliko psihički problemi nisu nestali smanjenjem boli, treba primijeniti anksiolitike i sedative. U završnoj fazi bolesti treba dijagnostičke i terapijske postupke ograničiti na najnužnije. Odnos između rizika i dobrobiti postaje manje važan. Liječenje je prepušteno liječničkom iskustvu i ograničeno je na važnije opijate i psihofarmake.

  Komatozni bolesnici također osjećaju bol, pa zato treba i u takvih bolesnika provoditi liječenje boli. Preporučuje se oprezno doziranje, s manjim dozama danju, a povećanim noću.

  Cilj je osigurati djelotvorno uklanjanje boli, tako da bolesnik može imati poboljšanu kvalitetu života i umrijeti bez boli. Klinički bolnički centar Rijeka — lokalitet Sušak Naziv klinike: Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje Adresa: Tome Strižića 3, 51 Rijeka Telefon: Faks: E-mail: anestezijakbcri medri.

  Strossmayera 59, Sisak Telefon: Faks: E-mail: davorka gmail. Naziv klinike: Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb Naziv odjela: Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje torakokirurških bolesnika — Jordanovac Adresa: Jordanovac , Zagreb Telefon: 01 Radno vrijeme: utorak — srijeda — četvrtak od 08 sati web: www. Naziv klinike: Klinički bolnički centar Zagreb Naziv odjela: Klinika za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, jed.

  SLIČNI TEKSTOVI