Zglobova

Istrazivanje mobilizacije zglobova

Istrazivanje mobilizacije zglobova

Istrazivanje mobilizacije zglobova

Tretman mobilizacije je star koliko i čovečanstvo. Zajedno sa fitoterapijom, mobilizacija je obogatila medicinu. Snaga i pritisak su osnova manuelnih tehnika. Različito korišćenje ovih fenomena, uz analizu dejstva sile, brzine i ubrzanja, kao i vremena, razlikovaće manuelnu masažu, mobilizacione tehnike od tehnike manipulacije ili kiropraktike. Mnoštvo manuelnih tehnika koje su na raspolaganju terapeutu mogu biti podeljene u tri široke kategorije.

Tehnika masaže. Tehnika masaže u sebe uključuje mnoge zahvate koji su vremenski ograničeni i od nedokazane fiziološke vrednosti. Tako da su ove tehnike u skorije vreme izgubile na popularnosti. Ipak, one su od velikog značaja u uvodnim procedurama. One pomažu da se pacijent zbliži sa dodirom terapeuta i na taj način pacijent stiče poverenje u terapeuta, što dovodi do opuštenosti pacijenta. One, takođe pružaju mogućnost dijagnostikovanja koje se uspostavlja palpacijom. Velika brzina pritiska — Manipulacija.

Ova tehnika je najdramatičnije i najkorišćenije a ipak najefektivnije oruđe koje poseduje terapeut. Osnovna razlika između mobilizacije i manipulacije je u sledećem: kod mobilizacije pokreti su spori, ritmički i ponavljaju se. Dok kod manipulacije imamo brze pojedinačne pokrete. Kod mobilizacije pacijent učestvuje u terapiji a kod manipulacije pacijent je opušten. Kod mobilizacije prisutan je elastičan otpor tkiva pacijenta a kod manipulacije treba sprečiti pojavu zaštitnih refleksa. Kod mobilizacije pokret se može zaustaviti a kod manipulacije ne.

Osnovna tehnika mobilizacije je pasivan pokret baziran na unutar zglobnim mogućnostima kretanja na artrokinematici. Koristi se sila malog inenziteta u pravcu guranja, povlačenja, klizanja, sporog podizanja ili pritiska jednog segmenta ili zglobne površine na drugu.

Kraća poluga omogućuje bolju kontrolu tretiranog područja i elastičnog otpora tkiva. Ugao delovanja poluge određuje amplitudu pokreta koju terapeut želi koristiti. Treba koristiti što veću amplitudu  pokreta. Vreme delovanja sile je dugo, pokreti su spori i ritmički se ponavljaju.

Istrazivanje mobilizacije zglobova

Terapeut inicira i kontroliše pokret a pacijent prati model kao partner u plesu. Pacijent uvek može zaustaviti pokret. Gde je moguće, terapeut bi trebalo da dozvoli jagodicama svojih prstiju da budu oslobođene od pritiska, kako bi palpirao i kontrolisao tkivo pacijenta. Prilikom korišćenja tehnika mobilizacije treba zadovoljiti određene kriterijume koji se tiču položaja pacijenta i terapeuta kao i samog zahvata.

Pozicija pacijenta.

Istrazivanje mobilizacije zglobova

Pacijent je u udobnom položajui relaksiran tokom cele procedure. U sedećem položaju osnovno je da se pacijent nalazi u  ravnoteži a to znači da okcipitalna regija bude u ravni sa kokcigijalnom kako bi apex bio iznad baze. Tehnike mobilizacije obavezno se koriste kod ograničenja pokreta usled rigidnosti nekontraktilnih zglobnih struktura kapsule i ligamenata, kod stanja hipertonusa i bola. Jovanović i sar, Skip to content. Facebook page opens in new window Instagram page opens in new window.

Mihajlović, Mobilizacija zglobova se može vršiti artrokinematičkim — akcesornim pokretima i osteokinematičkim — fiziološkim pokretima. Jovanović i sar, Vrste mobilizacija Kod mobilizacije razlikujemo: Tehnike mobilizacije zglobova: kičmenog stuba i perifernih zglobova.

SLIČNI TEKSTOVI