Zglobova

Homeopatska ishrana kod upale zglobova

Homeopatska ishrana kod upale zglobova

Situacija se značajno promenila u poslednjih nekoliko godina.

 • Međutim, odgovor na terapiju je teško predvideti u ranoj fazi.
 • Razlog je uvođenje akta "Najbolja fermaceutika za decu" u SAD i posebnog zakona za razvoj lekova u pedijatriji Pedijatrijska regulativa u Evropskoj uniji EU.

  Ove inicijative su naterale farmaceutske kompanije da proučavaju lekove u primeni kod dece. Ponekad je učešće u tim studjama zahtevalo upotrebu placeba tj. Zahvaljujući ovom važnom projektu nekoliko lekova je odobreno upravo za lečenje dece sa JIA.

  To znači da su regulatorni organi kao što je Agencija za hranu i lekove FDA i Evropska medicinska agencija EMA i nekoliko nacionalnih regulatornih organa revidirali naučne informaicije do kojih se došlo u kliničkim ispitivanjima i da su dozvolili farmaceutskim kompanijama da u uputstvu leka navedu da je on efikasan i bezbedan za primenu kod dece.

  Lista lekova koji su specijalno odobreni za lečenje JIA uključuje: metotreksat, etanercept, adalimumab, abatacept, tocilizumab i kanakimumab. Neki lekovi su u fazi istraživanja, tako da lekar može da Vas zamoli da Vaše dete učestvuje u takvoj studiji. Postoje neki drugi lekovi koji zvanično nisu odobreni za primenu kod dece sa JIA, kao što su neki nesteroidni antireumatici, azatioprin, ciklosporin, anakinra, infliksimab, golimumab i certolizumab. Ti lekovi mogu biti korišćeni čak i bez dozvoljenih indikacija tzv.

  Lekovi koji se koriste za lečenje JIA se obično dobro podnose. Stomačna nepodnošljivost koja je najčešći neželjeni efekat antireumatika kod odraslih, kod dece se ređe sreće. Ipak se preporučuje da se ovi lekovi uzimaju za vreme ili nakon obroka. Antireumatici mogu da dovedu po porasta nivoa nekih enzima jetre u krvi, mada se to ređe dešava, osim u slučaju primene aspirina. Metotreksat se dobro podnosi.

  Neželjeni efekti kao što su muka i povraćanje nisu tako česti.

  Artritis lečenje prirodnim putem - zdrava ishrana Zdravisimo

  Da bi se blagovremeno uočili znaci toksičnosti, neophodno je da se periodično rade laboratorijske analize krvna slika, enzimi jetre, pregled mokraće idr. Najčešći patološki laboratorijski nalaz je povećanje jetrenih enzima iznad gornje granice, koji se normalizuju prestankom uzimanja leka ili smanjenjem doze. Primena folinske ili folne kiseline je efikasna u smanjenju učestalosti oštećenja jetre. Alergijske reakcije na metotreksat se retko javljaju.

  Homeopatska ishrana kod upale zglobova

  Sulfasalzin se dobro podnosi. Najčešća neželjena dejstva su ospa na koži, stomačne smetnje, povišenje jetrinih enzima, smanjenje broja leukocita koje može da poveća sklonost infekcijama.

  Prehrana kod ozljeda tetiva i zglobova

  Iz tih razloga, kao kod metotreksata, potrebne su povremene laboratorijske kontrole. Dugotrajna primena kortikosteroida u većoj dozi dovodi do pojave značajnih neželjenih efekata. To uključuje osteoporozu i zaustavljanje rasta. Velike doze leka pojačavaju apetit koji dovodi do gojaznosti.

  Homeopatska ishrana kod upale zglobova

  Zato je važno savetovati roditelje o pravilnoj ishrani, podsticati decu da uzimaju hranu koja će zadovoljiti apetit bez povećanog unosa kalorija. Biološki lekovi se obično dobro podnose, bar u početku lečenja.

  Homeopatska ishrana kod upale zglobova

  Bolesni.

  SLIČNI TEKSTOVI