Drajzerov indeks zglobova

Stanja nakon promrzlina. Koristi se od davnina i zadržala se do danas. Temperatura vode može biti različita, ali se najčešće koristi topla voda.. Fizičke osobine vode:  Velika specifična toplota  Veliki toplotni kapacitet  Prijatna je Biološko djelovanje vode:  termičko,  mehaničko,  hemijsko Mehaničko djelovanje vode: Na tijelo u vodi uvijek djeluje hidrostatski pritisak.

On zavisi od visine vodenog stuba i specifične težinevode. Mineralna i morska voda imaju veći hidr. Tijelo u vodi gubi od svoje težine onoliko koliko teži istisnuta tečnost Arhimedov zakon. Kod angiospastičnih stanja termoregulacioni sistem ne može da odigra svoju ulogu i može doćido paradoksalne reakcije vazokonstriktora M.

Birger, M. Raynaud, arteriosclerosis. Na unutrašnjim organima, preko kutiviscrealnih refleksa dešava se ista reakcija, kao i na koži Hedove zone. Podjela kupki prema temperaturi: Hladne kupke do 20° Svježe ° Mlake ° Indiferentne ° Tople ° Vrele ° Hemijsko djelovanje Zavisi od supstanci rastvorenih u vodi. Može biti prirodna mineralna voda ili se dodaju različite substance ili lijekovi.

Uređaji za hidroterapiju: 1. Kada- za opštu kupku. Vrste: galvanska, Habardova, za podvodnu masažu, biserna 2. Bazen- za grupnu kinezioterapiju. Gondola za ulazak nepokretnih bolesnikaRazna pomagala: šlaufi, pojasevi, klupe. Tuševi: mehaničko i termičko djelovanje Prema temperaturi: hladni, prohladni, vrući Prema mlazu: strujni, cirkularni, kišni.

Pritisak oko 1 at Šarkoov- temp se postepeno smanjuje, škotski-naizmjenični 4. Kupke: Lokalne  Četvoroćelijske-galvanska  Naizmjenična  Haufeova : temperatura postepeno raste, od 35 do st. Koriste se kod oboljenja k. Komprese 6. Polivanje kao dopunska procedura, nakon termoterapije, jer djeluje tonizirajuće. Hronična reumatska oboljenja 2. Bolni sy 3. Postraumatska oboljenja 4. Oduzetosti 5. Neurropatije, miopatije 6. Uvodna procedura u kinezioterapiju Kontraindikacije: 1.

Drajzerov indeks zglobova

Insuficijencija kardiovaskularnog sistema 2. Akutna upalna stanja 3. Epilepsija 4. Zarazne bolesti 5. Visoka hipertenzija 6. Respiratorna insuficijencija 7. Izražena debilnost 8. Maligna stanja? Balneoterapija u širem smislu je primjena prirodnih ljekovitih činilaca u svrhu prevencije i liječenja.

Ovo je široki naziv za niz raznih prirodnih supstanci koji se koriste za veliki broj bolesti. Dr Aurelianus u 2 vj preporučuje mineralne vode kao kupke i pijenje u svrhu liječenja. Uporedu sa saznanjem o njihovoj korisnosti išlo je i saznanje o njihovim štetnim djelovanjima kod krvavljenja, visoke temperature, otoka srčanog porijekla.

Sadrže rastvorene minerale ili gasove, a ljekovito svojstvo im je prvo utvrđeno iskustvom, a kasnije kliničkim istraživanjima. Takva voda ima slijedeći kvalitet:      Izvor vode je prirodan, vrelo zaštičeno i uređeno. Voda ima prehrambeno-fiziološke učinke. Prema preporuci Evropske Unije vode koje na izvoru imaju temperaturu iznad 20º zovu se termalne vode i kada nemaju mineralizacije.

Najviše mineralnih voda ima Njemačka od registrovanih mineralnih voda u EU. Karakteristike mineralnih voda:  ukupna mineralizacija,  jonski sastav,  gasovi,  mikroelementi,  radioaktivnost,  temperatura i  pH reakcija. Izražava se u gramima na dm³vode. Od radona potiče radioaktivnost. Vode se dijele na: -hladne temp do 20º C -termalne temp iznad 20º C.

Termalne mogu biti: -hipoterme ºC -izoterme ºC -hiperterme preko 40 ºC Podjela voda prema različitim osobinama: Prema porijeklu: 1. Juvenilne potiču iz usijane magme i fosilne dubinske vode Prema temperaturi: 1. Hipoterme ºC 2. Izoterme ºC 3. Hiperterme preko 40 ºC Prema pH reakciji: 1. Kisele Ph ispod 6,8 2. Neutralna Ph 6,,2 3. Alkalna Ph iznad 6,8 Prema količini suhog ostatka: 1. To su: hidrokarbonatne, sulfatne i hloridne. Hidrokarbonatne vode a Na hidrokarbonatne alkalne b Ca-Mg-hidrokarbonatne zemnoalkalne.

Sulfatne a natrium-sulfatne salinične b magnezium-sulfatne gorke 3. Hloridne a natrium-hloridne murijatične ili slane II grupu čine vode čiji su sastojci biološki aktivniji u manjim količinama-mikroelementi. To su: 1. III grupa su mineralne vode sa rastvorenim gasovima. Način primjene mineralnih voda  Spolja-kupanjem u kadama ili bazenima  Unutra pijenjem ili inhaliranjem. Najviše se koriste: natrium hloridne, sumporovite, jodne, ugljenokisele, radonske.

Način njihovog djelovanja na organizam: 1. Termičko djelovanje: temperatura je u bazenima oko trideset šest, a u kadama je ºC. Hemijsko djelovanje: neke materije iz vode prolaze kroz kožu i ulaze u krvotok i tako djeluju na druge organe. Najbolje se resorbuju materije koje se rastvaraju u lipidima radon, ugljen-dioksid, sumporpvodik.

Resorpcija se nastavlja i nakon prekida kupki. Pijenje mineralne vode Djeluje na sekreciju i motilitet organa za varenje. Sekreciju žući stimulišu sulfatne i hidrokarbonatne vode. Povečavaju diurezu izmokravanje ugljenokisele vode.

Artroza Ili Osteoartroza - [PDF Document]

Hladna voda povečava želudačnu sekreciju i crijevnu peristaltiku rad crijeva. Topla voda djeluje suprotno. Ako je voda hladna ona se pije odjednom, prije jela. Tada izaziva brži rad želudca i crijeva. Tople vode se piju polagano, svakih min i djeluju suprotno. Doziranje: prema starosti, bolesti i opštem stanju bolesnika. Jako mineralizovane vode se piju u manjim količinama. Inhaliranje Mineralna voda se primjenjuje u obliku aerosola. Dobije se vještački -raspršivanjem.

Koriste se hidrokarbonatne, natrium-hloridne i jodne.

Drajzerov indeks zglobova

Mogu se koristiti:  u prevenciji i liječenju bolesti,  za rekreaciju  za zdravstveni turizam  Za flaširanje i pijenje u svrhu osvježenja ili liječenja Termalne vode se mogu koristiti za:  toplifikaciju objekata,  zagrijavanje staklenika i plastenika,  zagrijavanje staja,  sušenje žitarica  sušenje voća i povrća  gajenje ribe,  toplo navodnjavanje  zagrijavanje zemljišta  zagrijavanje inkubatora za proizvodnju pilića i pačića,  u preradi hrane.

Podjela peloida prema porijeklu: Mulj: nastaje na dnu plitkih vodenih bazena jezera, rijeka, morskih zaliva, limana.

  • Nekada bolovanje traje i nekoliko godina, jer se ne može naći radno mjesto, a to dodatno frustrira bolesnika.
  • Otežano zarastanje preloma 8.
  • Nastaje taloženjem glinenih čestica, soli, organskih i drugih materija, uz učešće vodene flore i faune. Treset: nastaje u tresetnim močvarama iz biljaka. Fango pseudovulkanski peloid : vruća sumporna voda ide iz velikih dubina i rastvara slojeve zemlje i pretvara ih u blato. Izvorski peloidi: nastaju na izvorima sumpornih voda koje okolno zemljište rastvaraju i pretvaraju u blato. Osobine peloida  Svi peloidi stvaraju homogenu plastičnu masu kada se mješaju sa vodom.

    Način primjene Primjenjuju se u vidu obloga i kupki. Mogu da se primjenjuju na dio ili cijelo tijelo. Ne smiju se stavljati na glavu, vrat ili oko srca. Malo se koriste opšte aplikacije, jer je to opterečenje za ti.

    SLIČNI TEKSTOVI