Ciljani mr s.i zglobova

Na taj način se, primenom kontrastnog sredstva, i snimanjem ovom tehnikom detaljnije može okarakterisati promena u mozgu. Posebnu ulogu MR prerfuzija je našla kao pomoćna metoda za razlikovanje ponovnog javljanja recidiva malignog tumora mozga od radijacione nekroze efekat zračenja tumora mozga, koji na standardnim MR snimcima mogu da izgledaju identično. MR pregled kičme se vrši po segmentima, vratni cervikalni, grudni torakalni i krsni lumbosakralni segment kičme.

Upotrebom posebnih zavojnica kalemova dobija se visokokvalitetan prikaz svake disko-vertebralne patologije uz kvalitetan i jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine.

MR pregled mekih tkiva, zglobova i kostiju - Euromedik

Diskus hernije se precizno detektuju kao i odnos diska prema nervima, kičmenom kanalu, i kičmenoj moždini. Detaljno se vide strukture kičmenog stuba, kao što su fasetni zglobovi, ligamenti i mišići koji su uz kičmeni stub, i precizno se detektuje patologija svih struktura.

MR pregledom kičme u visokoj rezoluciji se djagnostikuju i najsuptilnija oštećejna kičmene moždine i nervnih korenova nerava. Kod onkoloških pacijenata sumnja na metastaze, primarne tumore mekotkivnih ili koštanih struktura regije kičme, limfoproliferativna oboljenja, primenjuju se posebno dizajnirani protokoli za prikaz celokupnog aksijalnog skeleta i kostiju karlice.

 • Trajanje pregleda magnetskom rezonancom ovisi o regiji koja se snima.
 • Što je magnetska rezonancija? Radanska bb Leskovac.
 • Radiološki tehničar će postaviti specijalnu zavojnicu oko glave. Pošalji upit.
 • Što je MR muskuloskeletnog sustava?
 • Magnetnom rezonancom detaljno se prikazuju anatomske strukture regije baze lobanje i vrata. Omogućava se detaljna evaluacija i karakterizacija patoloških stanja organa ove regije paranazalnih šupljina, usne duplje, jezika, ždrela, grkljana, dušnika i jednjaka, kao i prikaz glandularnih struktura paratiroidne, submandibularne i sublingvalne pljuvačne žlezde, štitasta žlezda i patološka uvećanja paratiroidnih žlezda.

  Takođe je moguće pouzdano proceniti status limfnih čvorova u regiji bazi lobanje, vrata i gornjeg otvora  grudnog koša tzv. Omogućava pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša, uz napomenu da se oštećenja plućnog parenhima ne mogu precizno evaluirati magnetnom rezonancom, nego drugim vrstama pregleda RTG, CT.

  Omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa trbuha jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubrežne žlezde, limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa želudac, creva, mokraćovodi. MR pregledi pankreasa i jetre u visokoj rezoluciji, uz dinamske kontrastne studije, predstavljaju najbolje metode u savremenoj radiološkoj dijagnostici tumora i fokalnih promena pankreasa i jetre.

  MR holangiopankreatografija MRCP je pregled koji prikazuje žučno bilijarno stablo i u dijagnostici zamenjuje klasični invazivni pregled ERCP endoskopska retrogradna holangiopankreatografija.

  Deo je gornje zglobne površine zgloba ručja —facies articularis carpalis. U potpunosti odvaja glavu ulne od kostiju ručja. Gornja strana koluta se zglobljava sa donjom zglobnom površinom glave ulne i sastavni je deo art. Donjom stranom kolut se zglobljava sa unutrašnjim delom os lunatum i os triquetrum i na taj način pripada zglobu kostiju podlakta i kostiju ručja - art.

  Bočno ograničen: lateralno — tuberculum ossis scaphoidei, tuberculum ossis trapezii medijalno - os pisiforme, hamulus ossis hamati Na ispupčenjima se pripaja retinaculum musculorum flexorum, tako žleb postaje koštano vezivni kanal ručja canalis carpi kroz koji prolaze tetive pregibača prstiju i šake i n.

  Canalis carpi 6. Zglobovi šake articulationes manus Zglob šake sa podlaktom art. Prednje zglobne veze Zadnje zglobne veze Bočne zglobne veze Srednji zglob ručja art. Zglob između ručja i prve metakarpalne kosti - a r t. Zglobovi između distalnog reda ručja i II do V metakarpalne kosti a r t t.

  Ciljani mr s.i zglobova

  Zglob između ručja i prve metakarpalne kosti art. Opozicija palca je pokret pri kom vrh palca dodiruje jagodice ostalih prstiju. Repozicija palca je pokret pri kom se vrh palca odmiče od ostalih prstiju Mišići m.

  Zglobne površine Tip zgloba art. D.

  SLIČNI TEKSTOVI