Biomehanika zglobova

Transféré par Dzenita Jahic. Informations du document cliquez pour développer les informations du document Description : Gradja i pokreti zglobova nogu. Date du transfert Jul 22, Copyright © © All Rights Reserved. Partager ce document Partager ou intégrer le document Options de partage Partager sur Facebook, ouvre une nouvelle fenêtre Facebook. Avez-vous trouvé ce document utile?

Ce contenu est-il inapproprié? Signaler ce document. Description : Gradja i pokreti zglobova nogu. Droits d'auteur : © All Rights Reserved. Signaler comme contenu inapproprié.

Rasporeene suravnomjerno unutar kosti u kolagenu tako da odravaju kost u zdravom stanju.

Télécharger maintenant. Enregistrer Enregistrer Biomehanika zglobova nogu pour plus tard. Titres liés. Élément précédent du carrousel Élément suivant du carrousel. Passer à la page. Rechercher à l'intérieur du document. Plus de Dzenita Jahic.

Dzenita Jahic. Navigation rapide Accueil. PljosnatePljosnate kostikosti kostikosti lobanjelobanje, karlikarlinene i i grudnegrudne kostikosti.

Biomehanika zglobova

Nepravilne kostNepravilne kostii nemaju ni jedan od parametara nemaju ni jedan od parametara iz iz prethodnprethodneepodpodjjelelee. To su kosti lica i ki. To su kosti lica i kimeni prmeni prljenovi. PneumatiPneumatine kosne kostiti imaju u svojoj strukturi imaju u svojoj strukturi upljine ispunjene upljine ispunjene vazduhom primvazduhom primjjer: mastoidni nastavak sler: mastoidni nastavak sljjepooepoone kosti. Sezamoidne kostiSezamoidne kosti podspodsjjeeaju svojim oblikom na saju svojim oblikom na sjjeme susama.

Razvijaju se u tetivama nekih miRazvijaju se u tetivama nekih miiia, naja, najeee u prede u predjjelu elu zglobova primzglobova primjjer: er: aaica ica patelapatela.

Biomehanika zglobova

Ako se kost potopi u kiselinu dolazi do rastvaranja minerala i oAko se kost potopi u kiselinu dolazi do rastvaranja minerala i ostaje staje samo kolagen koji ima osobine viskoelastisamo kolagen koji ima osobine viskoelastinih materijala i ponanih materijala i ponaa a se kao guma. Ukoliko se kost upali kolagen se kao guma.

Biomehanika zglobova nogu

Ukoliko se kost upali kolagen e sagore sagorjjeti. Kost sada eti. Kost sada predstavljaju slabo povezani kristali minerala koji zadrpredstavljaju slabo povezani kristali minerala koji zadravaju oblik, avaju oblik, ali ali e se na najmanji dodir raspasti u pepeo.

BIOMEHANIKA LOKOMOTORNOG SISTEMA ČOV .zglobova (prim jer: čašica – patela). 4 Funkcija:

Ogroman procenat kotanog tkiva je inertan, ali to ne znai da je kost mrtva. Rasporeene suravnomjerno unutar kosti u kolagenu tako da odravaju kost u zdravom stanju. Kotane elije se u neprekidnom procesu unitavaju osteoklasti i ponovo stvaraju osteoblasti ; u periodu od oko sedam godinakotane elije cijelog kostura bivaju obnovljene. Struktura kosti: kompaktna i sunerasta. Kompaktni dio kosti se nalazi na mjestu koje je izloeno dejstvusporadinih spoljnjih sila razli itog intenziteta, kao to je srednji dio femura.

Sunerasta struktura kosti karakteristi na je za dijelove koji ulaze uzglob. Prednost ovakve strukture u odnosu na kompaktnu strukturu je da:dejstvu sila u zglobovima pruaju neophodan otpor sa manje materijalazbog vee fleksibilnosti mogu da apsorbuju vie energije i kompenzujudejstvo sila.

Zglob predstavlja skup koZglob predstavlja skup kotanotano--hrskavihrskaviavih materijala pomoavih materijala pomou u kojih se kosti meusobno zglobljujukojih se kosti meusobno zglobljuju.. SinartrozaSinartroza je kontinuirani spoj izmeu kostiju je kontinuirani spoj izmeu kostiju. Na mjjestu spajanja estu spajanja elemenata skeleta elemenata skeleta itav prostor je ispunjen potpornim tkivom, koje itav prostor je ispunjen potpornim tkivom, koje momoe biti vezivno ili hrskavie biti vezivno ili hrskaviavo.

Anatomija i biomehanika | Fizioterra

DiartrozaDiartroza je spoj sa prekidom kontinuiteta izmeu kostiju je spoj sa prekidom kontinuiteta izmeu kostiju, do kojeg, do kojeg je doje dolo usllo usljjed formiranja ed formiranja upljine u dubini spoja.

Diartroze Diartroze ini grupa zglobova koje nazivamo sinovijalni zglobovi. U sastav pokretnog zgloba ulaze: krajevi okrajci kostiju od kojih je jedan ispup en -glava .

SLIČNI TEKSTOVI