Bioloska terpija zglobova

Upotre­bljavaju se kombinovani molekuli, slični ili identični proteinima koji nastaju u ljudskom tijelu.

Ta sličnost predupređuje alergijske reakcije i stvaranje veće količine antitijela. Postoji više takvih ljekova koji se daju kod nas i nalaze se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstvo. Daju se subkutano ili s infuzijom, a kod primjene nekih od njih dolazi do stvaranja velikog broja antitijela, pa se moraju kombinovati sa drugim ljekovima. Biološka terapija daje se bolesnicima koji imaju visoku aktivnost bolesti, a uslovi su da nemaju kardiovaskularnih problema, akutne virusne infekcije ili bacil tuberkuloze.

Ona se pokazala efikasnom, ali je problem u donošenju odluke o tome kada je prekinuti jer se ne znaju dugoročni efekti. To je najveća nepoznanica kod ove terapije -objasnila je dr Aligrudić. Viša medicinska sestra Rajka Srdanović, govorila je o ulozi sestara u primjeni biološke terapije, naglasivši da postoji standardizovan pristup u njenoj primjeni. Forgot your password?

Biološka terapija Reumatoidnog artritisa | Udruženje diplomiranih fizioterapeuta Srbije

Get help. MedicalCG Magazin o zdravlju i medicini. Naslovna Izdanje Br. Izdanje Br. Ovim povodom, Etiologija još uvijek nepoznata — Jedna od definicija reumatoidnog artritisa je da je to hronična, sistemska inflamacijska bolest koja se karakteriše poliar-troznim sinovitisom sa progresivnom zglobnom destrukcijom. Iskustvo pacijenata Pacijent iz Podgorice već oko 13 godina ima reumatoidni artritis, a već tri godine prima biološku terapiju. Karakteristika bola i ukočenosti je da se javljaju ujutru, a u toku dana, tokom aktivnosti se gube.

Takodje, sve ovo često je praćeno i otokom. Američka asocijacija radiologa ARA uvela je pravilo da se dijagnoza reumatske bolesti može postaviti kada postoji od ukupno 11 kriterijuma, sa minimumom trajanja od mesec dana.

Kriterijumi su. Jutarnja ukočenost 2. Osetljivost zgloba i bolni pokreti 3.

Biološka Terapija Kao Liječenje Reumatoidnog Artritisa

Otok najmanje jednog zgloba 4. Otok jednog zgloba unutar 3 meseca od početka simptoma 5. Simetričnost zahvaćenosti zgloba drugi ekstremitet 6.

Monoklonska antitela mAt dobijena rekombinantnom tehnologijom, selektivno se vezuju za delove tumorskih ćelija antigene tumorskih ćelija, supstance i molekule koje proizvodi kancerska ćelija, a koje telo prepoznaje kao strane i bori se protiv njih.

Ona su razvijena da specifično deluju na ćelije raka, a pritom ne utiču na zdrave ćelije, što je značajno ograničenje drugih tretmana karcinoma kao što je hemoterapija. Zbog svoje nespecifične prirode, hemoterapija i drugi tretmani su veoma toksični i proizvode mnoge opasne i neprijatne neželjene efekte. Tako su razvijena monoklonska antitela kako bi se smanjila toksičnost na organizam u toku terapije karcinoma.

Još jedna od potencijalnih prednosti mAt je učestvovanje antitela u isporuci citotoksičnih lekova kao što su hemoterapeutski lekovi i na taj način smanjiti mogućnost pojave neželjenih efekata.

  • Postoji i niz različitih protutijela usmjerenih protiv modificiranih antigena.
  • Monoklonska antitela se mogu konjugovati sa toksičnim agensom i njihovom kombinacijom se omogućava isporuka citostatika selektivno kancerskim ćelijama. Mnoga monoklonska antitela ili sama ili udružena sa toksičnim agensima su trenutno u fazi kliničkih ispitivanja.

    Monoklonsko antitelo bevacizumab ciljno se vezuje za protein označen kao vaskularni endotelni faktor rasta koji pomaže formiranju novih krvnih sudova i u snabdevanju krvi karcinoma, što utiče na njegov razvoj.

    Odobren je za upotrebu u lečenju metastatskog karcinoma dojke koji ne reaguje na hemoterapiju i hormonsku terapiju. Bevacizumab je pokazao efikasnost u smanjenju rasta tumora i produženju preživljavanja kada se koristi samostalno ili u kombinaciji sa drugim lekovima protiv karcinoma.

    Citokini su pored monoklonskih antitela, najvažniji produkti ćelija našeg imunskog sistema. Ovaj naziv je uveden da bi se mogla razlikovati grupa imunomodulatornih molekula od hematopoetskih faktora rasta.

    SLIČNI TEKSTOVI