Zglobova

Autoimuna upala zglobova kod dece

Autoimuna upala zglobova kod dece

Najnovija istraživanja pokazala su da postoji značajan porast oboljevanja kao i da se radi o bolestima koje ostavljaju trajne posledice na funkcionalnu i radnu sposobnost u odraslom dobu čak kod više od polovine obolelih. Uz to autoimunski poremećaj koji je u osnovi ovog oboljenja, kao i teške destruktivne promene na zglobovima koje nastaju kao posledica ovog poremećaja, zahtevaju ulaganje ogromnih finansijskih sredstava u lečenju ukoliko se bolest ne prepozna i ne započne njeno lečenje na vreme.

Istovremeno značajan uticaj na psiho-socijalni razvoj dece i loš kvalitet života od najvećeg je značaja za budućnost ovih malih bolesnika. Juvenilni artritis ustvari predstavlja heterogenu grupu bolesti u kojoj se može razlikovati sedam različitih oblika oboljevanja. Može se javiti u svim uzrastima, počev od prve godine života, i kod oba pola.

Različiti oblici bolesti imaju svoje karakteristične simptome, po čemu se mogu razlikovati, ali i različitu prognozu i terapijski pristup. Ipak svi se odlikuju pojavom hronične ili akutne upale zglobova ranije ili kasnije u životu, a od oblika bolesti, pravovremeno postavljene dijagnoze i primenjene terapije, zavisi hoće li ova upala zglobova imati hronični progresivni karakter sa teškim posledicama po kasniju funkcionalnu sposobnost dece.

Nažalost, bolest se u početku može manifestovati vrlo nespecifičnim simptomima, poput ponavaljanih temepratura ili pojave promena na koži i očima ili simptoma od strane drugih organa, a biti bez zglobnih manifestacija.

Iz ovog razloga kasno se postavi dijagnoza osnovne bolesti i započne adekvatna terapija što značajno utiče na kasniju prognozu bolesti. Sa druge strane, pojava otoka zgloba u dece, čak i bez predhodnog podatka o povredi, često se zanemaruje i smatra ortopedskim problemom što takođe odlaže pravovremeno započinjanje lečenja.

Suočena sa ovim problemom savremena medicina, zahvaljujući ogromnom iskustvu u lečenju reumatoidnog artritisa u odraslih, danas raspolaže znanjem i mogućnostima za rano prepoznavanje i lečenje ovih bolesnika. U pedijatrijskim i reumatološkim stručnim krugovima, intenzivno se radi na edukaciji lekara te je sve veći broj subspecijalista dečijih reumatologa, kako kod nas tako i u svetu. Evropsko udruženje reumatologa i evropsko udruženje dečijih reumatologa, čiji članovi su i stručnjaci iz naše zemlje, poslednjih godina usvojili su kriterijume za postavljanje dijanoze i lečenje ovih bolesti u dece.

Autoimuna upala zglobova kod dece

Autoimunski poremećaj koji je u osnovi nastanka juvenilnog reumatoidnog artritisa zahteva primenu različitih lekova koji deluju na imunske mehanizme u organizmu čime se postiže kontrola poremećenog imunskog procesa i smanjuje stepen oštećenja zglobova, a što je najvažnije značajno poboljšava prognoza bolesti i njen krajnji ishod. Lekovi koji se koriste u lečenju lakših oblika bolesti su različite vrste nesteroidnih antireumatika naproxen, ibuprofen i sl.

Nažalost ovi lekovi imaju dominantno antizapaljenski efekat te boljošavaju simtome bolesti ali nedovoljno su efikasni u lečenju nekih oblika bolest i ne mogu uticati na stepen oštećenja zglobova. Uz to često, posebno kortikosteroidi koji se moraju dugo uzimati, imaju veliki broj neželjenih efekata na rast i razvoj dece kao i na veliki broj metaboličkih funkcija i kvalitet kostiju.

Reumatska oboljenja zglobova u dece, hronična upala zglobova, poremeća

Iz ovog razloga osnovnim lekovima za lečneje smatraju se tzv. Ovde najznačajnije mesto zauzima metotrexat koji se danas smatra zlatnim standardom u lečenju sa pozitivnim terapijskim efektom kod velikog broja bolesnika. Iako citostatik, ovaj lek se primenjuje jedanputa nedeljno i u dozi koja ne daje značajnije neželjene efekte karakteristične za citostatske lekove tj.

  • U početnoj fazi upalnog procesa, ovi lekovi se primenjuju s ciljem da smiri upalni proces i služe za "premošćavanje" perioda dok se ne ispolji efekat lekova druge linije. Sulfasalazin i ciklosporin Za druge nebiološke lekove, kao što je sulfasalazin, takođe je potvrđeno da su efikasni u JIA, ali se obično lošije podnose.
  • Kod ovog oblika bolesti uz artritis su prisutne i promene na koži koje odgovaraju psorijazi.
  • Reumatske bolesti u dece predstavljaju oboljenja koja nastaju kao posledica genetske sklonosti, delovanja različitih infekcija i faktora spoljne sredine ishrana, klimatski faktori i sl.
  • Još jedan se lek iz ove grupe — leflunamid Arava, na osnovu poslenjih istraživanja, verovatno će zauzeti značajno mesto u lečenju. Revoluciju u lečenju reumatskih bolesti, kako odraslih tako i dece, donelo je uvođenje biološke terapije za lečenje autoimunskog poremećaja. Biološki lekovi predstavljaju supstance koje imaju mogućnost da blokiraju stvaranje različitih zapaljenskih molekula u organizmu, odgovornih za započinjanje i održavanje hroničnog zapaljenskog procesa koji je u osnovi imunskog poremećaja.

    Najnačajniji rezultati postignuti su upotrebo.

    Kako se leči upala zglobova kod dece | oiqwdvy.xyz

    SLIČNI TEKSTOVI