Collateralis ulnaris lošiji polazi od ručnu arteriju iznad medijalnog epicondyle nadlaktične kosti, vodi medijalno na prednjoj površini mišiće ramena i anastomoziraju s prednjim povratnu granu lakatni arterija. Sva četiri kolateralne arterije su uključeni u formiranju lakat zglob arterijska mreže Rete zglobne cubiti, od kojih dotok krvi do lakta, ležeći pored mišiće i kožu u području zgloba. Što treba ispitati?

Arterije gornjeg dijela. Mišići ramena. Kost kralježnice. Spajanje ramena. Kako ispitati? Roentgen od plovila arterija. Koji su testovi potrebni?

Ukupni kolesterol u krvi. Kolesterol lipoproteina visoke gustoće u krvi. Kolesterol lipoproteina male gustoće u krvi. Trigliceridi u krvi. I te studije su napuštene. Rađene su i studije gde se pravio bajpas sa vrata u glavu. To je ekstremna procedura, intrakranijalni i ekstrakranijalni bajpas. I od ove procedure se odustalo. Dr Srdjan Babić: Odlučili smo da počnemo sa studijom, pacijentima smo operisali karotidne arterije. Napravili smo modifikaciju everzione enderterektomije, što znači da se sa everzijom, praktično kao posuvrtanje čarapa, skida plak sa unutrašnje karotidne arterije.

Mi smo tu metodu modifikovali i prilagodili ovoj patologiji jer smo napravili duži rez, što nam je omogućilo da napravimo endekterektomiju u dužem segmentu. Pacijenti su dobro prošli, većina ih je pre operacije imala simptome tranzitornog ishemijskog ataka, što je praktično jedan od najvećih pokazatelja da će se javiti moždani udar, a nakon operacije su pacijenti bili bez tih simptoma.

To su različiti simptomi koji mogu da idu od prolaznog gubitka vida na oku, nemogućnost govora, slabost leve ili desne polovine tela, gubitak svesti, izraziti napadi vrtoglavica, nesvestica. Na taj način smo pokazali da to što piše u dosadašnjim američkim i evropskim vodičima, da se ta arterija ne treba operisati, da je to bezbedna i efikasna procedura koja bi trebalo da se uvrsti u nove vodiče. Naravno da smo naišli na otpore prilikom objavljivanja te studije.

Nama u korist je išlo to što je Institut Dedinje i lekari koji tu rade, poznati i prepoznati u svetu kao ustanova koja se bavi ozbiljnom vaskularnom hirurgijom, imao ekstremno dobre rezultate i najveće brojke u svetu. Što se tiče operisanih pacijenata, mi smo u poslednjih 15 godina uradili preko Dolaze ljudi sa čitave teritorije bivše Jugoslavije, i čak iz inostranstva.

To je teritorija koja pokriva oko 25 miliona ljudi. Dr Srdjan Babić: Imamo princip da, ako se na ultrazvučnom pregledu vidi da je okludirana karotidna arterija, pacijenta upućujemo na skener da se vidi koji je tip okluzije, obzirom da postoje tri tipa.

Arterije zglobova ramna

Shvatili smo da imamo pacijente koji imaju početni deo unutrašnje karotidne arterije zapušen, a distalni deo do mozga je otvoren. Pročitali smo studije prirodnog toka bolesti segmentirane okluzije karotidne arterije, koje su pokazale verovatnoću moždanog udara od 90 odsto u naredna tri meseca, smrtni ishod od 23 odsto u naredna.

SLIČNI TEKSTOVI