Zglobova

Analiza krvi kod upale zglobova

Analiza krvi kod upale zglobova

Kompletna krvna slika  sa diferencijalnom leukocitarnom formulom se određuje na hematološkim analizatorima, čiji se rad zasniva na principu protočne citofluorimetrije. Pregled pune krvi najčešće podrazumeva kompletnu krvnu sliku koja se radi na hematološkom analizatoru. Danas postoje različiti hematološki analizatori koji se razlikuju po načinu određivanja leukocitracne formule, a samim tim i broju subpopulacija leukocita koji mogu diferencirati.

Kod zdravih osoba nije neophodno raditi petopartnu diferencijaciju, međutim, kod specifičnije dijagnostike, neophodna je specifičnija diferencijacija. Eritrociti transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. Smanjen broj eritrocita je jedan od pokazatelja  anemije, zajedno sa hematokritom, hemoglobinom i eritrocitnim indeksima.

Povišene vrednosti se mogu javiti kod zdravih ljudi, ali i nekim drugim stanjima. Hemoglobin   Hgb je sastojak eritrocita, snabdeva kiseonikom sve ćelije u organizmu.

Međutim da bi se odredio tip anemije, a time i primenila adekvatna terapija nije dovoljno imati samo rezultat hemoglobina.

Kod anemija je njegova koncentracija snižena. Leukociti  bela krvna zrnca WBC — White Blood Cell se stvaraju u koštanoj srži i imaju ulogu u zaštiti organizma od infekcija. Postoji 5 subpopulacija leukocita i svaka od njih ima posebnu funkciju. Povećan broj leukocita se javlja u bakterijskim infekcijama, a snižen broj kod virusnih infekcija, hemioterapije i primene pojedinih lekova.

Hematokrit Htc  — predstavlja postotak koncetracije eritrocita crvenih krvnih zrnaca u krvi. Trombociti  su krvne pločice PLT — Platelet Blood Cells koje imaju ulogu u zaustavljanju krvarenja i zgrušavanju koagulaciji krvi. Smanjen broj trombocita u analizi krvi se sreće kod autoimunih i malignih oboljenja, tačkastih krvarenja, primene citostatika… Povećan broj trombocita vodi pojačanom zgrušavanju krvi i može uzrokovati stvaranje krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu.

Krvna slika kod dece se radi iz uzorka krvi koji se uzima iz jagodice prsta deteta ili pete novorođenčeta, obzirom da je za analizu dovoljna mala količina krvi.

U preventivne svrhe, prva krvna slika se radi sa šest meseci, a kasnije jednom godišnje pri svakom sistematskom pregledu. Iz uzorka krvi iz prsta kod dece se može uraditi i leukocitna formula i  CRP. CRP je vrlo značajan parametar akutnog upalnog procesa u organizmu i za razlikovanje bakterijskih od upalnih procesa. Bakterijske infekcije prati povećan broj leukocita i povećana vrednost CRP-a, dok virusne infekcije prati manja vrednost leukocita i normalna, referentna vrednos CRP-a.

Referentne vrednosti raniji termin normalne vrednosti krvne slike i biohemijskih analiza su unapred određeni rasponi koncentracija svakog parametra posebno i to zavisno od pola i uzrasta pacijenta kao i od korišćenih reagenasa i aparata na kojima se rade te analize.

Svaka  laboratorija  je obavezna da naznači referentne vrednosti u zavisnosti od reagenasa i aparata koje koristi. U slučaju da nalaz pokazuje povišene vrednosti eritrocita, treba posumnjati na relativnu policitemiju npr.

 • Kod bolesnika s aktivnim reumatoidnim artritisom često je povišen i broj trombocita. Za liječnike.
 • Povišen broj leukocita najčešće ukazuje na neki inflamatorni, upalni proces u organizmu, mada se može javiti i kod leukemije, trovanja, opekotina. Snižene vrednosti, odnosno leukopenije, najčešće se javljaju kod virusnih oboljenja, hemoterapije ili korišćenja nekih lekova. Povišen nivo se javlja u sklopu trombocitoze koja je povezana sa zapaljenjima, smanjenom funkcijom slezine ili nedostatkom slezine, krvarenjem, davanjem nekih lekova, nefrotskog sindroma.

  Reč je o proteinu iz eritrocita koji vezuje kiseonik i prenosi ga do tkiva. Snižen nivo hemoglobina ukazuje na anemiju ili krvarenje. Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti, eritrociti će postupno početi da se talože na dno.

  Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest, kao što je leukocitoza ili groznica. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. Krvna slika može u velikoj meri da pomogne u otkrivanju  dijabetesa, na šta ukazuje visok nivo glukoze u krvi. Koncentraciju gvožđa u serumu određuje nekoliko faktora uključujući apsorpciju iz creva,  deponovanje u crevima, jetri, slezini i kostnoj srži,  gubljenje hemoglobina i sinteza novog hemoglobina.

  Povišeno je kod višestrukih transfuzija, prekomernog davanja preparata gvožđa, povećanog i ubrzanog razaranja crvenih krvnih zrnaca, hemohromatoze i virusne upale jetre. Niske vrednosti pojedinih minerala i oligoelemenata u nalazima krvi ukazuju da ih ne unosimo dovoljno putem hrane.

  Tako se kao posledica gladovanja, jednolične ishrane ili pothranjenosti može javiti nedostatak magnezijuma, kalijuma, gvožđa, natrijuma ili kalcijuma, koji su važni za normalno funkcionisanje organizma.

  Analiza krvi kod upale zglobova

  Natrijum, recimo, reguliše raspodelu vode u organizmu, kalijum utiče na funkciju nerava i mišića srca, gvožđe koje se nalazi u hemoglobinu služi za prenošenje kiseonika do svih ćelija u organizmu. Povišene vrednosti lošeg holesterola LDL ukazuju na ishranu bogatu mastima i veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, posebno ateroskleroze. Ukoliko nalazi pokažu veći nivo  LDL holesterola, treba dalje ispitati i da li postoje neka hronična oštećenja jetre ili bubrega ili poremećaj u radu štitaste žlezde.

  Niže vrednosti u najvećem broju slučajeva upućuju na pothranjenost, na naslednu lipoproteinsku deficijenciju, cirozu jetre, virusnu upalu jetre ili hipertirozu, povećanu aktivnost štitne žležde.

  I minimalno smanjenje upućuje na povećani rizik od ateroskleroze, odnosno taloženja masnoća na unutrašnjim zidovima krvnih sudova, što dovodi do njihovog začepljenja i bolesti kao što su infarkt srca i moždani udar. Povećan unos masnoća i stres odraziće se i na trigliceride u krvi, te će se u nalazu pokazati kao povišeni. S obzirom na to da se masnoća iz hrane apsorbuje u ćelijama sluzokože creva, odakle ulazi u limfne sudove i deponuje se u jetri, viši trigliceridi mogu da ukažu i na oštećenje funkcije ovog važnog organa.

  Cene svih analiza krvi možete proveriti u našem  online cenovniku. Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

  Ultrazvuk zglobova je neinvazivna bezopasna, bezbolna metoda, bez ikakvih štetnih dejstava i posledica, bez zračenja. Može se ponavljati koliko puta je potrebno.

  Pregled nije nimalo neprijatan. Ova ultrazvučna metoda je korisna kod svih bolnih stanja mišićno-koštanog sistema, kao i kod otoka, ili kod napipane tvorevine; zatim kod upale zglobova, traumatske ili neke druge prirode, na primer kao posledica reumatskih promena na zglobovima. Pregled kože, potkožnog tkiva, mišića kod sumnje na povredu mišića — rupturu, pojavu zgrušane krvi — hematoma, istezanja i kidanja tetiva, povrede zglobova što se najčešće dešava kod kolenog, ramenog, skočnog i lakatnog zgloba.

  Svakome od nas može zatrebati dijagnostika uz pomoć ultrazvuka zglobova, koju je, kao i sve druge medicinske metode, potrebno sprovesti na vreme, kako bi lečenje dalo efektivne rezultate. Specijalistička ordinacija dr Baltić je medicinska ustanova koja pokriva sve grane interne medicine.

  Osnovana godine, sa velikim iskustvom. Vlasnica i glavni lekar je dr Snežana Baltić, specijalista interne medicine sa užom specijalizacijom u reumatologiji. Posle 15 godina iskustva u eminentnim državnim zdravstvenim institucijama KBC Dedinje, Institut za reumatologiju je donela odluku da se posveti radu sa manjim brojem pacijenata, kako.

  SLIČNI TEKSTOVI