Akutno zapaljenje zglobova

Akutno zapaljenje hrskavice ušne školjke je infekcija koja nastaje nakon povrede ili zapaljenja kože spoljašnjeg slušnog hodnika. U novije vrijeme nakon pirsinga u nesterilnim uslovima. Pacijenti se žale na jak bol, otok, crvenilo, mogu imati i povišenu temperaturu. Liječi se hirurški uz primjenu antibiotika. Ukoliko se ne liječi adekvatno može se razviti trajni deformitet ušne školjke. Akutno zapaljenje kože spoljašnjeg slušnog hodnika, po toku ovo oboljenje može da bude akutno i hronično.

Akutni oblik je najčešće izazvan bakterijama i virusima, a hronični postojanjem kožnih bolesti, iritacijom ili alergijom. Zapaljenje kože spoljašnjeg slušnog hodnika može da zahvati hrskavičavi ili koštani dio kanala. Kada zahvati hrskavičavi dio kanala pacijenti se žale na bol u predjelu uva, zbog otoka kanala moze da se javi nagluvost, a nerijetko i uvećenje regionalnih limfnih čvorova.

Pacijenti se žale na intenzivan bol, nagluvost i sekreciju iz uva. Za postavljenje dijagnoze nakon razgovora sa pacijentom potreban je otorinolaringološki pregled otoskopski i otomikroskopski pregled.

Liječenje ovog zapaljenja sprovodi se uzimanjem brisa, toaletom mikroaspiracijom, uz lokalnu primjenu kapi za uvo. Antibiotici se daju samo u posebnim indikacijama. Ne smijemo zaboraviti prevenciju koja se sastoji u izbjegavanju čačkanja uva, korištenja štapića za uši, kupanja u stajaćim vodama bez zaštite uva. Uzročnici gljivičnog zapaljenja kože spoljašnjeg slušnog hodnika su gljivice, najčešće Candida albicans i Aspergillus niger.

Pacijenti koji borave i rade u uslovima visoke vlage, koji dugo koriste antibiotike, ili imaju smanjenu otpornost organizma će česće dobiti ovo oboljenje. Simptomi na koje se pacijenti najčešće žale su svrab, sekrecija iz uva i bol.

Akutno zapaljenje zglobova

Ovo oboljenje se liječi lokalnom primjenom antigljivičnih lijekova. Ekcem kože spoljašnjeg slušnog hodnika je alergijsko oboljenje kože. Pacijenti koji imaju neko metaboličko oboljenje ili su skloni alergijama će ćešče da obole. Bolest počinje svrabom, rijetko bolom i sekrecijom iz uva.

Neliječenje akutnih zapaljenja uva može dovesti do trajnih deformiteta

Pri pregledu se uočavaju sasušene ljuspice kože. Liječenje se sprovodi lokalnom primjenom kapi i masti. Akutno zapaljenje srednjeg uva je najčešći uzrok bola u predjelu uva. Opekotine Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok Opekotine combustio su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma.

Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti najčešće ulja, pregrejane vodene INTERNA MEDICINA. Otkrivena matična ćelija koja uzrokuje srčane bolesti? Naučnici sa UC Berkley su nedavno objavili rad, u časopisu Nature Communications, navodeći da su izolovali tip matične stem ćeluje, koja u kasnijem životnom dobu uzrokuje oboljenja srca. Istraživanje je u suprotnosti sa dosadašnjim Bolesti srca i krvnih sudova Kardiologija. Arterijska hipotenzija nizak krvni pritisak Arterijska hipotenzija nizak krvni pritisak je stanje kada je sistolni pritisak ispod 90mmHg 12 kPa, a dijastolni pritisak ispod 60mmHg 8 kPa.

KLINIČKA SLIKA: vrtoglavice, nesvestice, sinkope, umor, malaksalost, zamaranje pri stajanju, bradikardija, prekordijalne Rejnoov sindrom Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen Rejnoov sindrom Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen - Spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije.

Manifestuje se promenama boje i temperature kože, a najčešće na prstima šaka u vidu bledila, cijanoze Plućna fibroza fibroza pluća, fibrosis pulmonum Plućne fibroze fibrosis pulmonum - predstavljaju oboljenja plućnog intersticijuma, a promene zahvataju: alveole terminalne bronhiole alveolarne duktuse kao i krvne sudove pluća To je progresivan proces sa nakupljanjem zapaljivih elemenata u zidu alveola, koji postepeno biva zamenjem Bolesti pluća i organa za disanje Pulmologija.

Pleuralni izliv Effusio pleurae Pleuralni izliv Efuzija pleure, nakupljanje tečnosti u grudnoj duplji, Effusio pleurae predstavlja povećanu količinu tečnosti u pleuralnom prostoru, bez obzira na vrstu, a deli se na: Transudat i Eksudat TRANSUDAT nastaje zbog poremećaja hidrostatsog i Bronhiektazije Bronchiectasiae, Bronchiectasis Bronhiektazije Bronchiectasiae, Bronchiectasis - znače ireverzibilno proširenje lumena bronhija.

Lek je odobren za upotrebu kod bolesnika straijih od Pneumonija Upala pluća, zapaljenje pluća, Pneumonia Pneumonija Upala pluća, zapaljenje pluća, Pneumonia predstavlja zapaljenje plućnog parenhima distalno od terminalnih bronhiola. Ulcerozni kolitis Colitis ulcerosa, UC Ulcerozni kolitis Colitis ulcerosa, UC - predstavlja formu inflamatorne bolesti creva IBD odnosno to je difuzna upala sluznice debelog creva, nepoznate etiologije; češća kod mlađeg uzrasta Zahvata uvek rektum, a uz njega Bolesti organa za varenje Gastroenterologija.

Hronični pankreatitis - Dijagnostičke procedure Nakon višegodišnjeg istraživanja pankreasa, dijagnostički serumski marker za hronični pankreatitis nije dostupan. Obično se dijagnoza postavlja kombinacijom imidžing procedura, kao što su ultrasonografija i ERCP i testovi egzokrine i endokrine Kamen u žučnoj kesi Holelitijaza, Cholelithiasis, Calculosis vesicae felleae, kalkuloza holeciste, kalkuloza žučne kese Kamen u žučnoj kesi Holelitijaza, Cholelithiasis, Calculosis vesicae felleae označava prisustvo kamenja u žučnoj kesi.

Duodenalni ulkus čir dvanaestopalačnog creva, ulcus bulbi duodeni Duodenalni ulkus čir dvanaestopalačnog creva, ulcus bulbi duodeni - je čest kod bolesnika sa hroničnim plućnim srcem staza i ishemija oštećuju sluznicu ; takođe u hroničnoj insuficijenciji jetre.

Ulkusna bolest je češća kod muškaraca Dijareja i sindrom iritabilnog creva Dijareja proliv je takođe česta tegoba i obično je vremenski ograničen simptom infektivnog gastroenteritisa. Ako je dijareja hronična ili praćena krvarenjem ili bolom u trbuhu, opravdana su dalja ispitivanja. Metabolički sindrom X Definicija: Metabolički sindrom X se javlja kod osoba sa androgenim tipom gojaznosti a karakteriše ga kardiovaskularna ugroženost koju prate hipertenzija, hiperglikemija insulinska rezistencija, i dislipidemija.

Endokrinologija i Bolesti ishrane i metabolizma. Bolesti nastale usled poremećaja tirozina Tirozin je aromatična aminokiselina koja se može sintetisati u organizmu iz fenilalanina i zato pripada grupi tzv.

fakultativno esencijalnih aminokiselina. Tirozin nastaje iz fenilalanina u reakciji koju katalizuje fenila.

Akutno zapaljenje zglobova

SLIČNI TEKSTOVI