Zgloba

Zglobovi donjih eksteremitea

Zglobovi donjih eksteremitea

9 savjeta kako ublažiti bolove u zglobovima ruku i nogu

Laceracija mišićnih vlakanaKidanje nekoliko mišićnih vlakana nastaju u stanju maksimalne mišićne kontrakcije prilikom loše koordinisanog kretanja sa naglom promenom napetosti što je izazivano velikim otporom kontrakcije mišića antagonista Jakonić, Istegnuće zadnje lože buta eng.

Istegnuće četvoroglavog mišića buta eng. Parcijalna i kompletna rupturaDelimično i potpuno kidanje mišića, prekida njegovog kontinuiteta, nastaje pri maksimalnim mišićnim kontrakcijama Jakonić, Mehanizam nastanka i klinička slika je sličan kidanju mišićnih vlakana, sem što je većeg inteziteta bol i ne prestaje.

Zglobovi donjih eksteremitea

Neposredno nakon rupture ekstremitet zauzima prisilan položaj. Takođe se lokacija može palpirati efektivno, a kompletna je vidljiva. Obimne anatomske onemogućavaju njegovu funkciju. Prema Jakoniću, javlja se obiman otok koji može da promeni konfiguraciju mišića, zatim se stvara široko zgnuće površine mišića pa gornji deo mišića dobija oblik okruglog tvrdog izbočenja Povrede nervnog tkiva Spazam mišićaGrč mišića prema Jakoniću nije klasifikovana kao povreda mišićnog tkiva jer ne predstavlja anatomsku njegovu promenu, ali svakako oštećuje funkciju utičići na oštećnje nervnog tkiva koje velikim tonusom, kontrakcijom mišićnih vlakana, steže Peden, Sindrom kruškastog mišića eng.

Simptomi su slabost u donjim ekstremitetima, bol i promena u funkciji povređene noge. DiskusijaIznalaženje balansa između pozitivnog i negativnog dejstva sporta prestavlja problem dosadašnjih istraživanja od prošlog veka. Značaj poznavanja različitih mehanizama povređivanja u sportu ima pozitivne izglede prognoze.

  • vagus: senzorna i motorna vlakna; ždrijelo, grkljan, torakalni i abdominalni organi XI n.
  • Amerikanci su izračunali da svake godine cca milijun njihovih građana zatraži pomoć liječnika poradi ove ozljede, što prevedeno u hrvatske okvire govori o otprilike pacijenata sa uganućem skočnog zgloba u liječničkim ordina-cijama.
  • rectus medialis, lijevi. VII n.
  • Varijabilne sportske povrede donjih ekstremiteta stvaraju konfuziju pri identifikaciji i razmevanju njihovih simptoma šta otežava planiranje i implementaciju lečenja i terapeutskih i preventivnih inetrvencija. Sveobuhvatna analiza i predstavljanje sportskih povreda donjih ekstremiteta može pružiti jednostavniji i sažet uvid u problem, informišući čitaoca i podižući njihovu svest o značaju prevencije prikazom kliničke slike.

    Pad na određeni zglob takođe može da izazove njegovu kontuziju. Prema Jakoniću je lakši stepen kontuzije stanja bola i izliva krvi oko zgloba i ponekad u okolna meka tkiva, ligamenti nisu oštećeni i funkcija zgloba je očuvana uz ograničenja usled bola, dok teži stepen opisuje izlivanje krvi u zglobnu šupljinu šta izaziva oticanje samog zgloba Kontuzija zgloba kolena najviše podleže težem stepenu u sportu.

    U svom teškom obliku oštećene može biti koštani deo zglobne strukture, ali i hrskavičava i vlaknasta vezivna tkiva. Tečnost u zglobu kolena se može palpirati pritiskom patela pomeri vertikalno u dubinu jer pliva uz upoređivanje sa zdravim kolenom oštećenje zgobne površine koje ne uzrokuje vidljiva njena mehanička ograničenja, ali uzrokuje oštećenje hrskavice i ponekad povredu kosti ispod nje, 2 mehanička ograničenja zglobne površine limitirana na zglobnu hrskavicu i 3 oštećenja mehaničke funkcije zglobne hrskavice i kosti ispod nje Objašnjenje mehanizma povređivanja zglobne površine leži u objašnjenju kako opterećenje i odnos opterećenja utiču na zglobnu hrskavicu ukazujući na razliku između polako i iznenada primenjenog opterećenja Buckwalter, Kada se polako primenjuje pomeranje zglobne tečnosti dozvoljava hrskavici da se deformiše čime će smanjiti silu koja je usmerena na matriks m.

    SLIČNI TEKSTOVI