Nepokretnni zglobovi

Zglobovi ramenog pojasa su kljuno-natpieni art. Zglobovi slobodnog dela ruke su rameni zglob art. Rameni zglob articulatio humeri je spoj gornjeg okrajka ramenice i lopatice.

Nepokretnni zglobovi

Zglobne povrine su na gornjem okrajku ramenice, glava caput humeri, a na spoljanjem uglu lopatice je aina jama cavitas glenoidelis. Fibroznu opnu zglobne ahure pojaavaju kljunsko-ramenjana veza lig. Zglob ramena je najpokretljiviji zglob oveijeg tela. Pokreti u ovom zglobu su: pregibanje flexio, opruanje extensio, odvoenje abductio, privoenje adductio, unutranje obrtanje uvrtanje i spoljanje obrtanje izvrtanje.

Povezivanjem veine navedenih pokreta mogue je i kruno kretanje u zglobu ramena circumductio. Zglob lakta articulatio cubiti ie spoj nadlakta sa podlaktom. To ie sloen zglob nn composita koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice humerus sa gorniim okrajcima bice radius i lakatne kosti ulna.

U njegov sastav ulaze tri zgloba, ramenjano-lakatni zglob art. Veze zglobne ahure su unutranja lig. U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja flexio i opruanja extensio i pokreti uvrtanja pronatio i izvrtanja supinatio Zglob ruja articulatio radiocarpalis je spoj izmeu podlakta i ake.

U ovom sloenom zglobu spajaju se donji okrajak bice i gornje strane prve dve kosti prvog reda ruja, unaste os scaphoideum i polumeseaste os lunatum. Izmeu zglobnih povrina je vezivno-hrskavini kolut discus articularis. Zglobnu ahuru pojaavaju, prednje zglobne veze, pobone veze i zadnja veza. U zglobu ruja izvode se pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio, odvoenja abductio i privoenja adductio.

Povezivanjem nabrojanih pokreta mogu je pokret krunog kretanja circumductio. Zglobovi donjeg uda articulationes membri inferioris Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dele se na zglobove karlinog pojasa articulationes cinguli pelvici i zglobove slobodnog dela noge articulationes membri inferioris liberi.

Zglobovi karlinog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju symphysis pubica i krsno-bedreni zglob art. Zglobovi slobodnog dela noge su: zglob kuka art. Zglob kuka articulatio coxae je spoj izmedu karline kosti os coxae i gornjeg okrajka butne kosti femur.

Zglobne povrine su polumeseasta zglobna povrina facies lunata na aici acetabulum karline kosti i glava butne kosti caput femoris. Polumeseastu zglobnu povrinu proiruje i produbljuje vezivno hrskavini prsten, aina usna labrum acetabulare.

Zglobnu ahuru capsula articularis ini spoljanja, vezivna opna membranu fibrosa i unutranja, sinovijalna opna membrana synovialis. Unutar zglobne ahure, u zglobnoj upljini, nalazi se veza glave butne kosti lig. Zglobne veze koje pojaavaju zglobnu ahuru su bedreno-butna veza lig. Zglob kuka je dobro pokretan. U njemu se izvode pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio, privodenja adductio, odvoenja abductio, i pokreti unutranjeg i spoljanjeg obrtanja rotatio.

Nepokretni zglobovi (svnarthroses) dele se na vezivne hrskavične i koštane

Udruivanjem veine navedenih pokreta mogui su i ogranieni kruni pokreti circumductio. Zglob kolena articulatio genus povezuje natkolenicu sa potkolenicom. U ovom zglobu spajaju se donji kraj butne kosti femur, gornji okrajak golenjae fibia i aica patella. Zglobne povrine na butnoj kosti su kondili butne kosti condylus lateralis et medialis i zglobna povrina za aicu facies patellaris.

Na golenjai zglobna povrina je gornja zglobna povrina golenjae facies articularis superior tibiae.

Nepokretnni zglobovi

Zglobna povrina na aici je njena zadnja strana facies articularis patellae. Izmeu zglobnih povrina butne kosti i golenjae, umetnute su vezivnohrskavine tvorevine, meniskusi, spoljanji meniscus lateralis i unutranji meniscus medialis. Oni prilagoavaju nesrazmernost izmeu zglobnih povrina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajui se napred pri opruanju kolena i nazad pri pregibanju kolena. Zglobnu ahuru capsula articularis pojaavaju, prednja, aina veza lig.

U samoj zglobnoj upljini nalaze se snane ukrtene veze zgloba kolena, prednja lig. Zglobom kolena izvode se pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio i vrlo ogranieni pokreti spoljanjeg i unutranjeg obrtanja rotatio kolena. Gornji skoni zglob articulatio talocruralis je spoj izmeu donjih okrajaka kostiju potkolenice tibia et Fibula i tela skone kosti talus. Fibroznu opnu zglobne ahure po jaavaju unutranja pobona veza, oznaena kao deltasta veza lig.

Gornjim skonim zglobom izvode se pokreti pregibanja flexio, pri kome se gornja strana stopala kree ka potkolenici, i opruanja extensio, pri kome se gornja strana stopala kree u suprotnom smeru, odnosno udaljava se od prednje strane potkolenice.

Abrir menu de navegação. Fechar sugestões Pesquisar Pesquisar. Configurações de Usuário. Pular no carrossel. Anterior no carrossel. Próximo no carrossel. O que é o Scribd? Neki od tih elemenata su vlaknasta tkiva, hrskavično tkivo, ligamenti, kapsule i membrane. Zglob predstavlja mesto na kome se spaja dve ili više kostiju. Zglobovi omogućavaju pokretljivost tako što daju fleksibilnost celokupnom koštanom sistemu. U ljudskom telu razlikuje se nekoliko različitih vrsta zglobova, i to.

Postoji nekoliko načina na koji se mogu klasifikovati zglobovi. Zglobovi se mogu podeliti prema tome koliku pokretljivost omogućavaju, odnosno funkciji, i prema tome od čega se sastoje, odnosno strukturi. Najveći broj zglobova omogućava slobodno pomeranje. Međutim, postoje i zglobovi koji omogućavaju ograničenu fleksibilnost, kao i zglobovi koji se uopšte ne mogu pomerati.

Sinovijalni zglobovi omogućavaju potpunu i slobodnu pokretljivost, sinartozni zglobovi omogućavaju samo delimičnu pokretljivost, dok se amfiartrozni zglobovi ne mogu uopšte kretati. Postoji nekoliko vrsta bolesti koje se mogu javiti na zglobovima. Ove bolesti mogu se podeliti u tri grupe, i to na osteoartritis, temporomandibularni poremećaj zglova i dislokaciju zglobova.

Nepokretnni zglobovi

Osteoartritis najčešće je oboljenje koje se javlja na zlobovima i nastaje kada dođe do oticanja artikulacije između kostiju koja onemogućava njihovu normalnu pokretljivost. Temporomandibularni poremećaj zglobova je oboljenje koje se javlja na viličnoj kosti, a nastaje kao posledica intenzivnog žvakanja ili povreda vilice. Dislokacija zgloba nastaje kada se dve ili više kosti odvoji na mestu njihove artikulacije.

Dislokacija zgloba najčešće nastaje kao posledica pada ili drugh slučnih povreda. Sinovijalni zglobovi, odnosno pokretljivi zglobovi, su vrsta zglobova koji omogućavaju normalnu pokretljivost kostiju i daju fleksibilnost skeletalnom sistemu. Sinovijalna tečnost je vrsta telesne tečnosti koja se nalazi unutar ovih zglobova i služi za olakšavanje kretanja. U sinovijalne zglobove spadaju kolena, laktovi, ručni zglobovi, ramena, .

SLIČNI TEKSTOVI