Modri skocni zglobovi

Prijelom stopala - Rehabilitacija Nova

Često se vidi deformitet oblika viljuške tojest dinner fork deformity, a poznat i kao bajonet deformitet — bayonet deformity. Ako ste povredili ručni zglob i povreda nije bolna, zglob nema deformacija, a imate pokrete u zglobu, niste u mogućnosti da se javite ortopedu, moguće je sačekati određeno vreme naprimer nekoliko sati.

Ili čak i duže ukoliko je neophodno. Zglob se može zaštititi udlagom. Led se može naneti na zglob u trajanju od par minuta, dobro je da primenite elevaciju odnosno podignete ruku radi smanjenja otoka. Ako je povreda vrlo bolna, ako je zglob deformisan, prelom ruke je praćen otokom sa često podlivom ili su prsti promenili boju, neophodno je da se javite ortopedu. Da bi potvrdio dijagnozu, ortopedu su potrebni rendgen snimci. Snimci mogu da pokažu da li ima preloma kao i tip preloma i koliko je slomljenih kostiju.

Za lečenje slomljenih kostiju važi jedno osnovno pravilo: slomljeni delovi moraju biti vraćeni u položaj pre preloma i sprečeni da se izmeste dok kost ne zaraste. Postoji mnogo mogućnosti lečenja preloma distalnog radijusa. Izbor zavisi od mnogih faktora, kao što su priroda preloma, vaš uzrast i nivo aktivnosti, kao i lične preferencije hirurga.

U lečenju ovih fraktura u osnovi su moguća dva vida tretmana.

Modri skocni zglobovi

To su neoperativni koji podrazimeva lečenje gipsom ili drugom imobilizacijom i drugi vid su operacije ručnog zgloba. Gips za prelom ručnog zgloba. Ako je slomljena kost u dobrom položaju, primenjuje se podlakatni gips.

Ako je položaj preloma nije dobar tj nije idelan anataomski tada zarastanje u nezadovoljavajućem položaju može da ograniči pokrete ruke.

Full text of Knjige 2

Tad će biti neophodno nameštanje odnosno repozicija. Nakon što je kost pravilno nameštena, postavlja se gips plastični ili običan. Nekad se koristi longeta, a nekad pun gips. Često se kao komplikacija gipsa javlja otok prstiju praćen bolovima i otežanim pokretima.

Očekivano zbog ovih tegoba se pacijenti nekad i više puta u toku par nedelja javljaju lekaru radi korekcije ili promene gipsa.

U zavisnosti od prirode preloma, lekar prati zarastanje redovnim rendgenskim snimcima. Koliko se nosi gips na ruci Gips se skida 4 do 6 nedelja nakon preloma. Posle skidanje gipsa sa ruke ruka može da bude ukočena.

Modri skocni zglobovi

Vežbe posle preloma ruke pomažu poboljšanju pokreta i funkcije povređenog zgloba. Ako ste povredili ručni zglob i povreda nije bolna i zglob nema deformacija, a imate pokrete u zglobu, niste u mogućnosti da se javite ortopedu, moguće je sačekati određeno vreme naprimer nekoliko satii.

Led se može naneti na zglob u trajanju od par minuta, i dobro je da mislite na elevaciju odnosno podignete ruku radi smanjenja otoka.

Povrede stopala i skočnog zgloba

Ako je povreda vrlo bolna, ako je zglob deformisan, prelom ruke otok sa često podlivom ili su prsti promenili boju, neophodno je da se javite ortopedu. Operacija preloma ruke je potrebna kad je položaj kosti toliko dislociran ili je konfiguracija preloma takva da se adekvatna repozicija ne može zadržati drugim metodama.

To stanje ima potencijal da dovede do zarastanja u nezadovoljavajućem položaju što može da ometa buduće funkcionisanje ruke. U zavisnosti od preloma, postoji niz opcija za repoziciju i fiksaciju preloma. U Dr Dren najčešće danas primenjujemo anatomske lcp ploče i šrafove titanijumske low profile implantate. Prelom može da se fiksira i iglama spoljnim fiksatorom, ili kombinacijama ovih tehnika. U Dr Dren kad god je moguće koristimo lcp anatomske ploče. Obzirom da ova tehnika omogućuje najbrži oporavak, egzaktnu repoziciju i zarastanje sa najkraćim periodom imobilizacije  primer jedne od naših operacija ručnog zgloba možete da vidite i u našem instagramu.

Otvoreni prelomi su poseban tip p.

Modri skocni zglobovi

SLIČNI TEKSTOVI