Zgloba

Bolesti jetre simptomi na zglobovima

Bolesti jetre simptomi na zglobovima

Osobe koje u porodici imaju zara転ene karcinomom jetre su sklonije da obole. Nedostatak energije koji se pojavljuje i u stanju kretanja i mirovanja podjednako.

Osoba ne mo転e da se naspava i konstantno se budi umorna. Ova pojava tako・e poti・e talo転enjem bilirubina i jasan je znak da va邸a jetra ne funkcioni邸e kako treba. Jedan od upe・atljivih znakova neke uznapredovale bolesti. Mo転e se na・i svuda i veoma je jeftin. Koristite ga u・estalo da olak邸ate sebi bol ・iji se izvor nalazi ba邸 u jetri. Crni luk u sve転em obliku je odli・an za detoksikaciju i stimulaciju pravilnog funkcionisanja jetre. Antiokstidanti i antiupalna svojstva crnog luka su zaslu転na za njegovo blagotvorno delovanje na ovaj va転an organ.

Jedinjenja iz belog luka su fantasti・an izvor antioksidanata koji odr転avaju jetru u normalnom stanju i spre・avaju izvore bola da se 邸ire. Povr・e sa zelenim pigmentom, poput kelja, spana・a i brokolija, stimuli邸e produkciju enzima u jetri, koji su od velike pomo・i kod uklanjanja uzro・nika nesnosnih bolova. Ovaj probiotik je izvor korisnih 転ivih bakterija.

Sadr転i hranljive materije koje uspe邸no elimini邸u izvor bolova u jetri. Da bi rasteretili svoju jetru i omogu・ili njen normalan i neometan rad, potrebno je da svekodnevno pijete makar po jednu ・a邸u jogurta. Zagrejati suvu krpu i staviti je na podru・je bolne jetre.

Preko nje staviti fla邸u sa vodom i topao pe邸kir. Ostati neko vreme u krevetu i dobro se pokriti. Toplota ・e otkloniti bol, ali na kra・i vremenski period. Suve 邸ljive su diureti・ne, hranljive i pune raznovrsnih vitamina, minerala i lako svarljivih vlakana. Svi ovi elementi su odli・ni u za邸titi jetre od mnogoh oboljenja, ali i u otklanjanju tegoba vezanih za jetru.

Kuvati 10 kuvanih 邸ljiva, 10 minuta na laganoj vatri. Ocediti ih od vode u kojoj su se kuvale, pa ih pojesti pre jela. Potrebno je kuvati tri puta dnevno po 10 suvih 邸ljiva i tako spremljene ih jesti narednih 12 dana. Ima antiupalno i antibakterijsko dejstvo, pa samim tim uspe邸no smanjuje intezitet bola u jetri. Staviti kafenu ka邸i・icu osu邸enih plodova u 2dl hladne vode, pa kad sve provri, ostaviti jo邸 5 minuta na tihoj vatri.

Ocediti kroz duplu gazu, da bi se otklonile dla・ice od plodova iz te・nosti. Piti tri puta na dan jednu 邸olju, 15 minuta pre obroka. Ova vo・ka je efikasna u le・enju bolova u jetri. Spre・ava ja・anje i 邸irenje ose・aja bola. Uklonite semenke i iscedite sok iz jedne papaje. Dodajte par kapi limete i sjedinite sa jednom ・a邸om vode. Tako ・ete jetri olak邸ati izvr邸avanje veoma bitnog zadatka ・・ izdvajanje toksina iz krvi i njihovo izbacivanje putem urina. Ako ne unosite makar preporu・ene koli・ine te・nosti, odnosno osam ・a邸a dnevno, urin se ne・e proizvoditi u dovoljnim koli・inama da se sve otrovne materije uklone iz tela.

To bi rezultiralo njihovom akumulacijom i optere・enjem same jetre, 邸to bi dovelo do otkazivanja njenog rada. Rad jetre vi邸e ne・e biti optere・en, pa ・e ona ponovo mo・i da funkcioni邸e normalno. U roku od 6 nedelja primeti・ete rezultate. Obiluju trans mastima i velikim koli・inama soli, koje nisu dobre za zdravu, a pogotovo tek za bolnu i o邸te・enu jetru. Ako ba邸 imate 転elju da ne邸to neobavezno grickate, neka va邸 i.

Bolesti jetre simptomi na zglobovima

SLIČNI TEKSTOVI