Blago pokretni zglobovi

Show More. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Zglobovi 1. Arthrologija dr Sarac 2. Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu 5. Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis hijalina hrskavica symphisis fibrozna hrskavica 6.

Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože.

Sindrom fasetnih zglobova (spondiloza) | oiqwdvy.xyz |

Types of Joints ellipsoidal 8. Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob articulatio plana  ugaoni zglob gynglymus  okretni zglob art.

Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza prema napred - grudna kifoza prema natrag - slabinska lordoza prema napred - - Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art.

Blago pokretni zglobovi

Zglob kuka, art. Pokreti u u zglobu kuka: - kuglasti zglob s ograničenim kretnjama - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae. Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis.

Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena. Zglob kolena articulatio genus Koleni zglob, art. Zglobovi stopala, articulationes pedis -najvažniji gornji art.

Ostali stopalni zglobovi: art. Public clipboards featuring this slide ×. Select another clipboard ×. Bolni sindrom fasetnih zglobova predstavlja najčešći uzrok bola u leđima!!! Ovo je najčešći uzrok bola u vratu, bola u gornjim i donjim leđima Fasetni zglobovi su mali zglobovi koji amortizuju sve pokrete kičmenog stuba — posebno bočna savijanja, savijanja u nazad, rotacije kičmenog stuba. Kao mali zglobovi koji amortizuju veliku pokretljivost kičmenog stuba — fasetni zglobovi su podložni trošenju i povredama.

Povreda fasetnih zglobova može biti posledica: - jednog naglog pokreta ili - posledica ponavljanih neprirodnih položaja kičme Nagli pokret savijanja može dovesti do istezanja kapsule fasetnog zgloba ili povrede pripoja ligamenata. To su najpre pokreti savijanja unazad, u stranu, rotacije trupa Neko vreme provedeno u nepromenjenom, prinudnom, neprirodnom položaju kičme iskrivljeno, savijeno — obično povezano sa profesionalnim opterećenjima ili kućnim poslovima, dovodi do iritacije fasetnih zglobova i pojave bola u leđima ušinuća!

Povreda fasetnih zglobova nastaju zbog smanjene pokretljvosti tih zglobova. Čak i jednostavni pokreti — poput diskretnog uvrtanja trupa, istezanja pri zevanju ili neki neočekivani pokret — mogu dovesti do zaključavanja fasetnog zgloba.

Blago pokretni zglobovi

Jednostavni pokreti koji prevazilaze snagu mišića koji okružuju kičmeni stub i kontrolišu pokrete fasetnih zglobova. Prethodna povreda i slabost fasetnog zgloba dovode do ponavljanih povreda ovih zglobova.

Koji su simptomi fasetnog sindroma? Bol u vratu ili bol u leđima koji se može spuštati prema gluteusu. Drugi znak je bol pri savijanju kičme, posebno u stranu, pozadi, pri uvrtanju kičme. Sledeći znak je vezan za znak zaključavanja — pri zaključavanju zgloba, ograničen je pokret u suprotnom pravca od zaključavanja zgloba. Ukoliko sedesi zaključavanje zgloba u pokretu pregiba napred, nemoguć e je savijanje leđa unazad.

U predelu povrede fasetnog sindroma — prisutan je jak mišićni grč spazam mišića koji okružuju kičmeni stub. Mišićna nefleksibilnost skraćenost mišića jedan je od bitnih činilaca nastanka povrede fasetnih zglobova.

Redovno istezanje mišića leđa je važno u prevenciji povrede. Najvažniji činilac koji dovodi do nastanka fasetnog sindroma je slabost mišića stabilizatora trupa core stability muscels. Mišići stabilizatori trupa podržavaju kičmeni stub u pravilnom položaju.

Kako se postavlja dijagnoza fasetnog sindroma? Dijagnoza ovog sindroma se postavlja kliničkim pregledom, a potrebno je uraditi i snimanje rendgena kičmenog stuba. Rendgen kičmenog stuba se radi u 2 projekcije — prednja i bočna.

Iz te dve projekcije se mogu sagledati fasetni zglobovi i da li postoje znaci postojanja povreda na njima. U slučaju nejasnoća, uradi se dopunsko snimanje magnetnom rezonancom.

Blago pokretni zglobovi

Kako se leči fasetni sindrom? U lečenju fasetnog sindroma pažnja se usmerava na — smanjenje bola, spazma mišića, smirenje upale zgloba, lečenje povrede ligamenata, jačanje mišića stabilizatora trupa, povećanje fleksibilnosti trupa.

Prikaz bolesnice s tranzitornom migrirajućom osteoporozom - CROSBI

U cilju smanjenja bolnosti se mogu koristit kinezitejping metode i metode fizikalne terapije TENS, ultrazvuk, terapija zagrevanjem u cilju smanjenja napetosti mišića U tu svrhu se može koristiti primena magnetne terapije i laser terapije, kao i nekih drugih najsavremenijih metoda plazmaterapija PRP. Takođe, mogu se dati blokade u predeo bolnog segmenta i povređenog zgloba. Najslabiju kariku našeg tela čine upravo mišići stabilizatori trupa.

Stabilizatori trupa povezuju gornji i donji deo tela i prenose silu rada sa jednu na drugu polovinu tela. Kod slaosti ovih mišia, prenos sle je nepotpun i ona se gubi negde usput Velika većina povreda nastaje usled slabosti stabilizatora trupa.

Kao tretman, ali i u velikom broju slučajeva i kao prevenciju rade se vežbe za jačanje stabilizatora trupa. Jaki mišići core-a daju ogromnu snagu i potencijalnu energiju koja se prenosi u gornji ili donji deo tela Postoje dva načina aktivacije i angažovanja mišića jezgra — dinamičkim radom ili statikom.

SLIČNI TEKSTOVI