Biona zglobovi

Razlog tome je mala veličina molekula kristalnog glukozamin-sulfata prirodnog porekla i forma praška koja se brže rastvara u organizmu. Jednokratno doziranje 1 kesica dnevno. Studije su pokazale da glukozamin pokazuje najbolju efikasnost ukoliko se primenjuje u jednokratnoj dozi od mg i to u formi praška.

Glukozamin sulfat je aminosaharid koji se uobičajeno nalazi u ljudskom organizmu i učestvuje u sledećim procesima: Izgradnja hijaluronske kiseline sinovijalne tečnosti. Stimulisanje biosinteze gradivnih sastojaka zglobne hrskavice: glukozaminoglikana i proteoglikana. Glukozamin-sulfat ima, takođe, antiinflamatorna svojstva i inhibiše procese degradacije zglobne hrskavice, te i na taj način ostvaruje svoj povoljan efekat na zglobnu hrskavicu.

Zapravo, što se ranije daju, kada je oštećenje manje, efekat će biti bolji. Imajući u vidu da glukozamin smanjuje propadanje hrskavice, davanje rano u toku bolesti, odnosno nakon pojave prvih simptoma može dugoročno da utiče na ishod bolesti. Veliki broj lekara i farmaceuta će preporučiti da se glukozamin uzima tokom 3 meseca, a potom da se napravi pauza. Ovaj stav potiče iz jednog davnašnjeg istraživanja gde je pokazano da nakon prestanka primene glukozamina još oko neka dva meseca nakon prestanka primene i dalje nema bola.

Međutim, imajući u vidu da glukozamin usporava propadanje hrskavice potrebno ga je uzimati stalno. Preporuka nekih eksperata je da se glukozamin uzima 4 meseca, pa ako ima efekta, treba da se nastavi da se uzima stalno, a ako nema efekta tokom 4 meseca prekida se njegova upotreba.

U jednoj studiji koja je sprovedena na gojaznih sredovečnih žena koje su bile u visokom riziku za razvoj artroze kolena ispitivan je uticaj dijete, vežbanja i glukozamina na pojavu artroze kolena tokom 2.

Interesantno je da samo vežbanje i dijeta nisu imali značajn uticaj na nastank artroze u ovoj studiji. U velikoj PEGASUS studiji, koja je upoređivala različite hondroprotektore, kao što su kristalni glukozamin sulfat, glukozamin hidrohlorih, hondroitin sulfat, ulje soje i avokada, kao in eke druge hondroprotektore, pokazano je da jedino pacijenti koji koriste kristalni glukozamin sulfat značajno manje koriste lekove za bol.

Retko se može javiti glavobolja i alergijske reakcije na koži.

Već smo ranije pričali o tome da glukozamin može da uspori napredovanje artroze kolena, ali i drugih zglobova. Mnoge naše pacijente zanima da li glukozamin može da utiče na to da se izbegne ili odloži hirurška intervencija zamene zgloba. U jednom istraživanju koje je obuhvatilo pacijenata ispitivano je koliki procenat pacijenata ide na operaciju zamene zgloba.

Oporavak zglobova i hrskavice | Online prodaja na oiqwdvy.xyz

Pacijenti su praćeni prosečno 5 godina. Kontrolna grupa nije uzimala glukozamin, dok je ispitivana grupa najmanje 12 meseci uzimala preparate glukozamina. U studiji kojom je praćena debljina hrskavice magnetnom rezonancom tokom 6 godina, pokazano je da da uticaj na smanjenje debljine hrskavice ima upotreba glukozamina u trajanju od najmanje 2 godine.

Nevezano od uticaja na zglobove pokazano je da glukozamin značajno smanjuje smrtnost od moždanog i srčanog udara. O tome smo već napisali poseban blog koga možete pročitati OVDE. Neke studije na životinjama pokazale su da visoke doze glukozamina mogu da utiču na insulinsku rezistenciju. I danas na većini preparata stoji upozorenje da se obazrivo koriste kod pacijenata sa dijabetesom.

Biona zglobovi

Slična studija je urađena na gojaznim ženama i pokazao je da glukozamin neutiče na pojavu dijabetesa i ne povećava nivo glikoziliranog hemoglobina, koji je mera tromesečne regulacije šećera. Sada je opšte prihvaćen stav da glukozamin može bezbedno da se koristi kod dijabetičara, a dag a treba izbegavati samo kod loše lečenih bolesnika. Glukozamin se kod većine pacijenata dobro podnosi. U najčešća neželjena dejstva spadaju mučnina i gorušica.

Retko se može javiti glavobolja i alergijske reakcije na koži.

Biona zglobovi

Zbog moguće pojave mučnine preporuka je da se glukozamin uzima uglavnom posle obroka, a kod osetljivih pacijenata se može podeliti u dve doze. Zglob nastaje na mestu spoja dve kosti, čiji krajevi su obloženi hrskavicom, čime se umanjuje trenje i sprečava oštećenje koštanih površina. Obavijen je zglobnom čaurom, koja nije prokrvljena i u okviru koje se nalaze materije koje služe za ishranu hrskavice. Naši zglobovi, od trenutka kad prohodamo, bivaju izloženi nizu izazova.

Kod nekih osoba, usled različitih uzroka, može doći do istanjenja i propadanja sloja hrskavice, što krajeve kosti ostavlja izloženim i podložnim nastanku oštećenja zgloba prilikom pokreta, koji onda postaju vrlo bolni. Prva oštećenja najčešće i ne primetimo, ali vremenom dolazi do progresije i u trenutku kada počinju da se javljaju bolovi, naši zglobovi su već pretrpeli izvestan stepen oštećenja i došlo je do razvoja zapaljenskog procesa, čiji intenzitet se vremenom može samo povećavati.

Kako bismo umanjili nelagodnosti, naj.

SLIČNI TEKSTOVI