Zgloba

Bakterija koja napada zglobove

Bakterija koja napada zglobove

Najčešće su uzročnici bakterije, a rede virusi i gljive. Infekcijski artritis može nastati u sva­kom životnom dobu, ali uglavnom u oso­ba čija je prirodna odbrambena sposob­nost kompromitovana drugom bolešću hronična oboljenja zglobova ali i svih dru­gih organa i sistema, alkoholizam, narko­manija ili primenom lekova glikokortikoidi, imunosupresivni lekovi.

Bakterija koja napada zglobove

Može se javiti u zdravom zglobu, ali su posebno osetljivi prethodno povredeni ili oboleli zglobovi. Infekcija zgloba nastaje najčešće hematogenim širenjem iz nekog primarnog og­njišta koža, sluzokoža, respiratorni, uro-genitalni ili digestivni trakt, a rede šire­njem infecijskog procesa iz susedne kosti kod osteomijelitisa, što se dešava obič­no kod dece ili direktnim unosom klice, pri povredi, punkciji zgloba, artrografiji ili hirurškoj intervenciji.

Moguće je i širenje infekcije limfogenim putem, što se dešava kod nepenetrantnih povreda i postopera-tivnih infekcija rana, kože i mekog tkiva oko zglobova.

Posebno su značajni bakterijski septič-ni, piogeni artritisi, jer su to najteži de­struktivni artritisi, kod kojih brzo dolazi do razaranja zgloba, pa predstavljaju ozbilj­na oboljenja koja zahtevaju brzo prepo­znavanje i lečenje u cilju sprečavanja defi­nitivnog zglobnog oštećenja.

Bakterijski septički, piogeni artritis. Etiologija ipatogeneza. Iako svaki mikroorganizam može iza­zvati bakterijski artritis, najčešći izazivač u dece i starih osoba je zlatni piogeni sta-filokokus. U dece mlade od 2 godine, zbog nerazvijenog imunskog sistema u tom uzrastu, najčešći uzročnik bakterij­skog artritisa je Hemofilus influence. U starije dece, pored zlatnog stafilokokusa, i druge koke mogu biti uzročnici piogenog artritisa streptokokus, pneumokokus, a u adolescenata je to najčešće gonokokus.

U odraslih osoba i posebno starih, pored pi­ogenog stafilokokusa, artritis može biti izazvan pneumokokusom, piogenim strep-tokokusom, Hemofilusom influence, a re­de i gram negativnim bacilima salmone­le, E. Colli, Pseudomonas, B. Poslednjih desetak godina ćešće se otkri­vaju i anaerobni mikroorganizmi.

Moguća je infekcija sa dve ili više klica, što se naj­češće događa pri direktnom unošenju mi­kroorganizma u zglob u toku povrede ili pri hirurškoj intervenciji. Klinički simptomi: artritis, karditis, horea, kožne promene, povišena temperatura i patološki laboratorijski testovi koji dokazuju streptokoknu infekciju i promene u sprovođenju srčanog ritma koje se uočavaju na elektrokardiogramu, mogu pomoći u postavljanju dijagnoze tzv.

Jones-ovi kriterijumi. Generalno, neophodna je potvrda o prethodnoj streptokoknoj infekciji da bi se postavila dijagnoza. Postoji bolest koja se zove "poststreptokokni reaktivni artritis" koji se takođe javlja posle streptokokne infekcije, ali je karakteristično da artritis duže traje i da je rizik za nastanak karditisa manji.

Nekad je potrebna antibiotska terapija. Od drugih bolesti treba spomenuti juvenilni idiopatski artritis vidi JIA koji može da liči na RG, ali artritis traje duže do 6 nedelja.

Lajmski artritis, leukemija, reaktivni artritisi uzrokovani drugim bakterijama i virusima takođe se klinički manifestuju upalom zglobova. Fiziološki šum čest šum na srcu koji nije povezan sa srčanim oboljenjem, urođena ili druga stečena srčana obolenja, mogu se pogrešno dijagnostikovati kao reumatska groznica. Analize krvi su važne za dijagnozu, ali i za praćenje bolesnika. Analize krvi su korisne tokom napada za potvrdu dijagnoze. Kao i u drugim reumatskim bolestima, znaci sistemske upale se sreću kod skoro svih bolesnika, izuzev onih sa horeom.

Kod većine bolesnika znaci infekcije ždrela nisu prisutni, a bakterija iz grla je eliminisana aktivacijom imunskog sistema u vreme početka bolesti. Važno je da se test ponovi posle nedelje. Visok titar ukazuje na skoriju infekciju, ali uzročna povezanost sa težinom bolesti nije dokazana.

Međutim, ovi testovi su normlani kod bolesnika sa horeom, što dijagnozu ovog stanja čini intrigantnom. Patološke vrednosti ASO ili DNA —se B ukazuju na prethodni kontakt sa bakterijom koja je stimulisala imunski sistem da produkuje antitela i samo po sebi ne znači da je neko oboleo od RG, ako nema nikakvih kliničkim simptoma.

Bakterija koja napada zglobove

Antibiotska terapija u ovom slučaju nije potrebna. Pojava novog šuma, koji se javlja kao posledica upale srčanih zalistaka, je najčešća manifestacija karditisa i lekar ga obično otkriva auskultacijom slušanjem srčanog rada. Elektrokardiogram predstavlja električnu aktivnost srca zabeleženu na traci. On takođe služi da se otkriju nepravilnosti srčanog rada.

Bakterija u želucu – uzroci, simptomi i liječenje | Kreni zdravo!

Ponekad je potrebno uraditi i rentdgensko snimanje srca, kojim se procenjuje veličina srca. Mnogo preciznija metoda za dijagnozu karditisa je ultrazvučno snimanje koje prikazuje građu srca i kretanje krvi. Metode su potpuno bezbolne, a snimanje neškodljivo. Jedino je potrebno da dete bude mirno tokom izvođenja ovih procedura. RG je veoma značajan zdravstveni problem u zemljama u razvoju.

Važno je istaći da njena pojava može da se spreči odgovarajućim lečenjem infekcije ždrela, čim se ona prepozna. To se zove primarna prevencija. Antibiotska terapija čija se primena započne unutar 9 dana od početka upale grla, je efikasna u prevenciji pojave RG.

Simptomi RG se leče nesteroidnim antireumatskim lekovima. Danas se radi na otkriću i razvoju vakcine kojom će se postići trajna zaštita od streptokoka.

Bakterija koja napada zglobove

Prevencija početne infekcije bi obezbedila zaštitu protiv patološke reakcije imunskog sistema. To bi trebalo da bude značajan napredak koji bi doveo do smanjenja broja obolelih od RG. Tokom poslednjih nekoliko godina nije bilo novih preporuka za lečenje RG.

Mada aspirin zauzima centralno mesto u lečenju, mehanizam njegovog dejstva ostaje nejasan, verovatno da ima protivupalno dejstvo. Drugi nesteroidni antireumatski lekovi NSAIL se preporučuju za upalu zglobova tokom nedelja, ili dok se simptomi artrtisa ne smire. Za teže slučajeve karditisa, mirovanje i u nekim situacijama oralni kortikosteroidi prednizon se preporučuju nedelje, uz postepeno snižavanje doze kada se ustanovi da je upala pod kontrolom, uzimajući u obzir.

SLIČNI TEKSTOVI