Zgloba

Ana iz pule tretman zglobovi

Ana iz pule tretman zglobovi

Starenje takođe indukuje autoimuna oboljenja. Određivanje RF je korisno ne samo pri postavljanju dijagnoze RA, već i u proceni efekta terapije i prognozi bolesti. Međutim, RF se može detektovati i u krvi pacijenata sa drugim hroničnim zapaljenskim bolestima.

Citrulinisani proteini su prisutni na mukoznim membranama zglobova pacijenata sa RA, ali ne i u tkivu zdravih osoba. Najčešći znak bolesti je artritis koji zahvata velike zglobove na donjim ekastremitetima i entezitis. Entezitis je upala "enteza".

Hijaluronska kiselina za zglobove - Viskosuplementacija | Poliklinika Kvaternik

To su mesta na kojima se tetive pripajaju za kost na primer peta. Upala na mestima enteza izaziva jak bol. Najčešća lokalizacija entezitisa su tabani i zadnji deo pete, gde je pripoj Ahilove tetive.

Kod nekih bolesnika može se javiti akutni prednji uveitis. To je oboljenje oka koje se razlikuje od prethodnog, hroničnog iridociklitisa, po tome što su znaci upale oka vidljivi. Oko je crveno, pojačano suzi lakrimacija, osetljivo je na svetlost. Većina bolesnika ima pozitivan laboratorijski test koji se zove HLA B To je laboratorijski test koji dokazuje genetsku sklonost ka pojavi bolesti.

Bol u zglobovima nogu, na rukama i kostima – prirodni lekovi |

Bolest se javlja prvenstveno kod dečaka i obično počinje nakon 6 godine. Tok bolesti je promenljiv. Kod neke dece bolest se zaustavi, dok se kod drugih proširi i na zglobove kičmenog stuba, najpre na predeo krsno —slabinskih zglobova donji deo leđa i na taj način ograničava pokrete savijanja kičmenog stuba. Bol u donjem delu leđa udružen sa jutranjom ukočenošću, treba da pobudi sumnju na upalu zglobova kičmenog stuba. Ovaj oblik JIA podseća na neke bolesti kičmenog stuba kod odraslih koji se zove ankilozirajući spondilitis.

Upalu oka iridociklitis uzrokuje poremećan imunski odgovor usmeren prema strukturama oka autoimunski proces. Međutim, tačan mehanizam procesa još uvek je nepoznat.

 • Ana Life  Postovani, Morate da dovedete sina  na pregled kod naseg ortopeda dr Miodraga Glisica, ponesite sve sto ima od nalaza i potrebno je da sin ima magnet  ili RTG snimak u dva pravca.
 • U toku upale se oslobađaju izvesni enzimi koji razgrađuju sva okolna tkiva i tako se dodatno razgrađuju i sinovijski omotač, i kost i hrskavica; ujedno, u sinovijskom omotaču se stvaraju materije koje podstiču njegovo bujanje i, umesto da je sinovija fin i tanak sloj, ona zadebljava i proizvodi višak sinovijske tečnosti.
 • Biološki lekovi se obično dobro podnose, bar u početku lečenja.
 • Ova komplikacija je uglavnom uočena kod bolesnika kod kojih bolest počinje u mlađem uzrastu i imaju pozitivan test za antinukleusnih antitela ANA. Razlozi koji povezuju upalu oka sa artritisom nisu poznati. Važno je napomenuti da artritis i iridociklitis mogu da postoje nezavisno. Zato su neophodni periodični pregledi oka špalt - lampom, čak i kada se artritis potpuno smirio, jer upala očiju može da se aktivira bez obzira što upala zglobova nije aktivna.

  Iridociklitis se odlikuje naizmeničnim smenjivanjem mirnih faza i perioda aktivne upale, koji su nezavisni od toka artritisa. Iridociklitis obično počinje istovremeno kad i artritis, ili se javlja kasnije. U ređim slučajevima može da prethodi upali zglobova.

  Ti bolesnici imaju najlošiju prognozu što se tiče oka. Pošto oboljenje oka protiče bez uočljivih simptoma, kasno postavljanje dijagnoze dovodi do ozbiljnih oštećenja vida.

  Juvenilni idiopatski artritis

  Uglavnom da. Ovaj oblik bolesti se ne sreće kod odraslih. Sistemski artritis je bolest karakteristična za period detinjstva i retko se sreće u odraslom dobu. U vreme postavljanja dijagnoze, da bi se jasno odredio oblik JIA, potrebne su određene laboratorijske analize. Na osnovu njih može da se proceni, da li postoji rizik na nastanak komplikacija kao što je hronični iridociklitis. Reumatoidni faktor RF je laboratorijski test koji određuje antitela koja, ukoliko su pozitivna i stalno prisutna u visokoj koncentraciji u krvi bolesnika, ukazuju na podgrupu bolesnika sa ozbiljnijom prognozom.

  Kod tih bolesnika postoji veliki rizik za razvoj hroničnog iridociklitisa i zato treba da se oči redovno kontrolišu pomoću špalt lampe svaka tri meseca. Druge analize kao što su brzina sedimentacije eritrocita SE i reaktivni protein -C CRP mogu biti od koristi jer određuju stepen zapaljenja.

  Ana iz pule tretman zglobovi

  Međutim, dijagnoza kao i odluka o lečenju zasnivaju se više na kliničkim manifestacijama nego na laboratorijskim testovima. U zavisnosti od vrste leka, potrebna je periodična kontrola laboratorijskih analiza krvna slika, enzimi jetre, pregled mokraće idr.

  Upala zglobova se procenjuje kliničkim pregledom i ponekad metodama vizualizacije kao što je ultrazvuk. Periodična rendgenska snimanja ili magnetna rezonanca MRI služe da se proceni zdravlje i rast kosti i da se donese odluka o načinu lečenja.

  Za sada ne postoji posebna terapija JIA. Osnovni cilj lečenja je da se ublaži bol, umor i ukočenost, da se spreči oštećenje zglobova i kosti, da se spreči razvoj deformacija i da se poboljša pokretljivost kako bi se omogućio normalan rast i razvoj dece sa JIA.

  U poslednjih 10 godina došlo je do ogromnog napretka u lečenju dece sa JIA, uvođenjem lekova koji su poznati kao biološki lekovi. Međutim, kod neke dece lečenje nije efikasno, bolest je kontinuirano aktivna i upala zglobova se održava i pored lečenja. Postoje neke opšte smernice za lečenje, ali plan lečenja mora da bude individualan i poseban za svako dete. Učešće roditelja u donošenju odluke u lečenju je vrlo važno. Lečenje je veoma složeno i zahteva saradnju različitih specijalista dečjeg reumatologa, ortopeda, fizijatra, fizioterapeuta, radnog terapeuta, oftalmologa.

  Ana iz pule tretman zglobovi

  Sledeći odeljak opisuje trenutnu strategiju lečenja jIA: Više informacija o specifičnim lekovima kogu se naći u odeljku "Lekovi". Skrećemo pažnju da svaka zemlja ima listu odobrenih lekova, jer nisu svi navedeni lekovi dostupni u svim zemljama. Zovu se "simptomski" lekovi, jer deluju protivupalno i snižavaju povišenu telesnu temeraturu; to znači znači da ne mogu potpuno da zaustave tok bolesti, ali mogu da kontrolišu simptome upale.

  Najčešće se koriste ibuprofen i naproksen. Aspirin, iako je efikasan i jeftiniji, danas se uglavnom ne primenjuje za lečenje ove bolesti, zbog visokog rizika od toksičnosti sistemski efekti u slučaju visokog nivoa leka u krvi, posebno toksičnost za jetru kod sistemskog oblika JIA. NSAIL se dobro podnose. Gastrična nelagodnost, najčešći neželjeni efekat kod odraslih, je redak kod dece. Ponekad zamena NSAIL može biti efikasna, ako prvi lek iz ove grupe nije ispoljio zadovoljavajući efekat.

  Zadovoljavajući efekat na upalu zglobova se ispoljava nakon nekoliko nede.

  Ana iz pule tretman zglobovi

  SLIČNI TEKSTOVI