Bolovi

Bolovi u predelu grudne kosti leva strana tela

Bolovi u predelu grudne kosti leva strana tela

Ovo je naročito važno zato što se kod nekih bolesnika u momentu bola jave i promene u T talasu, što još više može da zavara u smislu kardijalne ishemijske etiologije. Bol u grudima kod psihijatrijskih poremećaja, obično se javlja u epizodama paničnih napada, ali može se javiti i kod depresivnih ili anksioznih stanja. Veoma često se bol u grudima koji imitira anginoznu bol javlja kod depresije. Uobičajeno postoji pozitivna istorija za psihijatrijsko oboljenje.

Iz svega navedenog, bol u grudima može biti čest simptom mnogih bolesti kako u grudnom košu, tako i abdomenu. Često je indikativan pri uzimanju iscrpne anamneze, posebno ako je u pitanju tipičan anginozni bol, ali u diferencijalnoj dijagnozi bola u grudima, u cilju postavljanja prave dijagnoze pored anamneze služimo se i drugim raspoloživim dijagnostičkim postupcima  five fingers approuch : klinički pregled, EKG, Rtg, EHO srca ili trbuha, laboratorija, i druge procedure CT, MR, selekt.

Dr Predrag Radojković, internista - kardiolog. Bol u grudima - alarm koji se mora shvatiti ozbiljno Nelagodnost bol u grudima je jedan od najčešćih izazova za kliničare u ordinaciji ili urgentnom odeljenju.

Bol u grudima može biti izazvan kardijalnim uzrocima, ishemijske ili neishemijske prirode, ili nekardijalnim uzrocima.

Kardijalni ishemijski bol u grudima anginozni bol Javlja u stanjima kada postoji ishemija nedovoljno snabdevanje srčanog mišića hranljivim materijama i kiseonikom. Ako je anginozni bol karakterističan tipičan, njegovi provokativni i propratni simptomi tipični, dijagnoza anginoznog bola se može postaviti samo na osnovu anamneze.

Jedino što je dobroj anamnezi potrebno je karakterističan EKG  sa tipičnim promenama za ishemiju srčanog mišića. Kardijalni neishemijski bol  Može se javiti u sledećim stanjima:  disekantna aneurizma aorte: Bol je obično iznenadan, oštar, cepajući, razdirući, može da se širi u leđa ili trbuh, već prema putu disekcije.

Ako je zahvaćena ascendentna aorta, može da se oseti i u vratu, a ako je disekcijom zahvaćeno ušće koronarne arterije, češće desne, može da postoji i bol od disekcije i bol kardijalnog ishemijskog porekla. Pojačava se u intenzitetu sa dužinom trajanja. Ne menja intenzitet sa disanjem, kretanjem, pritiskom na bolno mesto, masiranjem.

Često se javlja nakon dugotrajnog ležanja, dugog putovanja, nakon ortopedskih, ali i drugih hirurških operacija, kod postojanja tumora ili tromboembolijske bolesti u familiji.

Bolovi u predelu grudne kosti leva strana tela

Dodatna anamneza naročito podatak o prethodnoj neadekvatno lečenoj infekciji, fizički pregled i EKG, ehokardiogram i laboratorijske analize olakšavaju diferencijalnu dijagnozu. Aura je uvod u glavobolju, to je simptom tipičan za svakog pojedinačno.

Dom zdravlja – VizimBol u grudima - Dom zdravlja - Vizim

Aura je prolazno stanje i simptomi se u potpunosti povlače. Obična migrena nema auru. Kod istog bolesnika mogu se javiti i klasična migrena i obična migrena.

Šta sve može biti uzrok bola u grudima

Nakon aure slijedi jako intenzivna, pulsirajuća bol.

SLIČNI TEKSTOVI