Bolovi trticna kosti

Zbog intolerancije sjedenja kokcigodinija može značajno narušiti kvalitetu života. Kokcigealni poremećaji koji se mogu manifestirati kokcigodinijom jesu: ozljede fraktura, subluksacija, luksacija, abnormalna pokretljivost hipermobilnost, anteriorna i posteriorna subluksacija ili luksacija kokcigisa, degeneracija diska u sakrokokcigealnom SK i interkokcigealnim IK segmentima, kokcigealna spikula koštana izraslina, osteomijelitis i tumori.

Ona može biti posljedica ozljede te kroničnoga statičkog i dinamičkog preopterećenja kokcigisa pretilost, prolongirano sjedenje, biciklizam, veslanje, jahanje i dr. Kokcigealno podrijetlo boli može se potvrditi injekcijama lokalnog anestetika u strukture koje mogu biti izvorište boli SK disk, prvi IK disk, Waltherov ganglij, mišićna hvatišta oko vrška kokcigisa i dr.

Ekstrakokcigealni poremećaji koji se mogu manifestirati kokcigodinijom jesu: pilonidalna cista, perianalni apsces, hemoroidi, bolesti zdjeličnih organa te poremećaji lumbosakralne kralježnice, sakroilijakalnih zglobova, mišića piriformisa i sakruma.

Terapija kokcigodinije može biti konzervativna i kirurška parcijalna ili totalna kokcigektomija. Konzervativna terapija uključuje: mirovanje, medikamentnu terapiju, akupunkturu, jastuk za bolnu trticu, fizikalnu terapiju, manualnu terapiju masaža i istezanje mišića podizača čmara; mobilizacija kokcigisa i terapijske intervencije injekcije lokalnog anestetika i kortikosteroida u bolne strukture; radiofrekventna ablacija kokcigealnih diskova i Waltherova ganglija.

Primjenom različitih modaliteta konzervativne terapije, u većine bolesnika s kokcigodinijom postižu se zadovoljavajući rezultati. Kokcigektomija je indicirana u refrakternim slučajevima, ponajprije u bolesnika s abnormalnom pokretljivošću kokcigisa i spikulama koji najbolje reagiraju na kirurški tretman. Preuzeto iz: Liječ Vjesn ;— Više o ovom bolnom sindromu možete pročitati u članku koji je citiran.

Pošto se polomljena ili iščašena kost obično pomera prema napred i njen vrh dolazi u kontakt sa debelim crevom ili vaginom, bol se pojačava i pri velikoj nuždi i seksualnom odnosu. U kliničkom nalazu je značajna palpacija dodirivanje trtične kosti,  pri čemu se provocira bol.

Definitivna dijagnoza se postavlja na osnovu rendgenskog snimka ili magnetne rezonance, koja daje najbolji uvid u stanje trtične kosti. U lečenju se koriste konzervativna terapija, injekciona terapija i hirurgija.

Konzervativna terapija podrazumeva lekove protiv bolova uz zaštitne položaje sedenje na jastuku sa otvorom u sredini, tako da pri sedenju nema oslanjanja na tričnu kost. Injekciona terapija podrazumeva subperiostnu infiltraciju kosti kombinacijom lokalnog anestetika i kortikosteroida. Najbolje i trajne rezultate daje hirurško lečenje, koje podrazumeva odstranjenje polomljenog dela ili cele kosti.

Radi se o rutinskoj operaciji koja daje odlične efekte u kupiranju ovog neprijatnog bolnog sindroma. Vaša email adresa neće biti objavljena.

SLIČNI TEKSTOVI