Behcet i bolovi u kostima

Ona izaziva povremen bol u kolenima, zglobovima stopala, nogu, ruku i prstiju. Najčešći uzrok je prehlada, nepravilna upotreba lekova ili loša ishrana. Ona nastaje kao direktna posledica prevelike koncentracije mokraćne kiseline u krvi.

Behcet i bolovi u kostima

I ako se ne otkrije na vreme i ne počne lečiti, taloženje mokraćne kiseline može dovesti do ozbiljnih posledica kao što su dugotrajni invaliditet. Reuma-tizam — ako se na vreme reaguje može da izleči redovna gimnastika delova tela u kojima se oseća bol. U isto vreme, bolesn ruku ili nogu treba trljati svaki dan 2 puta toplom čistom krpom, namazanom lojem mašću.

A onda previti toplom tkaninom. Skuvati mekinje pa u vodi od kuvanih mekinja, toploj čorbi pariti bolni deo tela svako veče oko 15 minuta. Zatim uzeti crnog luka, iseckati ga prstima, pa tim lukom obložiti bolesno mesto. Masirajte to mesto 2 minute kru転nim pokretima. Ostavite da deluje 15 minuta pa obri邸ite mekanom pamu・nom krpom. Sipajte 15 kapi ulja eukaliptusa u 邸olju tople vode i dobro prome邸ajte. Natopite ・istu krpu dobijenom te・no邸・u i stavite je na bolan deo tela.

Dr転ite oblog 30 minuta. Ponavljajte postupak nekoliko puta dnevno. Pome邸ajte 10 kapi ulja sa 2dl tople vode. U te・nost potopite ・istu pamu・nu krpu, pa je stavite na mesto koje je izvor bola. Dr転ite oblog 10 minuta.

Ponovo pokvasite krpu, pa stavite na bolno mesto. Ponavljati nekoliko puta zaredom i tako svaki dan dok bol ne i邸・ezne. VITAMIN D ・・ Ovaj vitamin odr転ava ja・inu kostiju i poma転e telu da lak邸e apsorbuje kalcijum i fosfor. Suplement na bazi vitamina D je posebno va転no uzimati tokom zime ili kad generalno・ niste u mogu・nosti da provodite vreme na suncu. KALCIJUM ・・ Po転eljno je uzimati suplement kalcijuma koji tako・e u sastavu ima i vitamin D3. Obi・no se uzima svaki dan nakon 30 godine 転ivota, kada masa ljudskih kostiju po・inje da se smanjuje.

Oblici magnezijum citrat i magnezijum helat su najprihvatljiviji za organizam. Stimuli邸e ugradnju sumpora u hrskavicu, pa se tako uve・ava elasti・nost zglobova. Po・etak razvoja ozbiljnih oboljenja obi・no uklju・uje i ose・aj bola u zglobovima i kostima. Ako ve・ nekoliko dana trpite neobja邸njiv bol, a prirodan na・in le・enja vam ne odgovara, hitno posetite lekarsku ordinaciju. Ako se desi prelom kostiju prilikom povrede zbog traume, nikako ne poku邸avajte sami da se le・ite kod ku・e.

Bez odgovaraju・eg medicinskog tretmana, kosti se mogu deformisati i spre・avati normalno kretanje tela i obavljanje svakodnevnih zadataka. Tako・e, postoji velika mogu・nost da se razvoje infekcija, pa ・ak i sepsa.

Behcet i bolovi u kostima

Naravno, taj proces je mogu・e usporiti odgovaraju・im metodama le・enja, koji mogu biti potpuno prirodni. Njih je potrebno prilagoditi uzroku nastanka bola, lokaciji, a potrebno je i da znate kada je bol zapo・eo, koliko dugo traje i da potra転ite pomo・ stru・nog lica ako se naglo pogor邸a. U slu・aju da je bol prouzrokovan razvojem oboljenja ili prelomom, posetu lekaru ne mo転ete zaobi・i.

Behcet i bolovi u kostima

Evo da podelim i moje iskustvo. Mene je to spasilo. Sti転e zima a mene zglobovi vi邸e ne bole pa ko veruje veruje. Inform.

SLIČNI TEKSTOVI