Bolove

Zglobovi lokomotornog sistema

Zglobovi lokomotornog sistema

Filip Radisavljević. Nikola Bošković. Stefan Đurica. Show More. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Zglobovi 1. Arthrologija dr Sarac 2. klasifikacija zglobovafunkcionalno ime strukturno ime pokretljivost primer opis Synarthroses articulatio fibrosus nepokretan zglob Syndesmoses ligament interosseum Sutures šavovi lobanje Gomphoses zub Amphiarthroses articulatio cartilaginosus hyaline, fibrocartilage Blago pokretan Synchrondosis epifize,rebra Symphyses Pubis, vertebralni disk Diarthroses articulatio synovialis Pokretni zgobovi Uniaxial Biaxial Multiaxial 4.

ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA LOKOMOTORNOG APARATA | Orto MD Poliklinika Novi Sad

Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu 5. Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis hijalina hrskavica symphisis fibrozna hrskavica 6. Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože.

Kako ojačati zglobove, kosti i mišiće - Immuno Systems

bursae 7. Types of Joints ellipsoidal 8. Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob articulatio plana  ugaoni zglob gynglymus  okretni zglob art. trochoidea  sedlasti zglob art. sellaris  jajoliki zglob art. ellipsoidea  kuglasti zglob art. spheroidea 9.

Lokomotorni sistem

SPOJEVI I ZGLOBOVI GLAVE - vezivno koštani šavovi, hrskavični spojevi i veze - jedini pokretni zglobovi glave su levi i desni donjovični zglob articulatio temporomandibularis dr Sarac Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales longitudinale anterius et posterius  lukovi su spojeni žutim vezama ligg. flava interspinalia i lig. supraspinale - najrazvijeniji u području vrata lig. nuchae - zglob lumbalne i trtične kosti okošta u poodmakloj dobi Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza prema napred - grudna kifoza prema natrag - slabinska lordoza prema napred - - Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu glenohumeralia - kljunastoramena sveza, lig.

coracohumerale humeroradialis, art. humeroulnaris, art. radioulnaris proximalis - zglobna čahura zajednička za sva tri zgloba, pojačana prstenastom svezom, lig. anulare radii,lig. collaterale ulnare et radiale radioulnaris distalis - celom dužinom lakatnu i palčanu kost povezuje podlaktična međukoštana opna, membrana interossea antebrachii radiocarpalis zglobovi korena šake: radiokarpalni, mediokarpalni i interkarpalni zglob - zajedno deluju kao jajoloki zglob, kretnje ograničene - središte zgloba je os capitatum - pregibanja i ispružanja šake, radijalna i ulnarna abdukcija, cirkumdukcija karpometakarpalni zglobovi: malo pomicanje između kostiju - palčani karpometakarpalni zglob je sedlasti zglob što omogućuje pregibanje, ispružanje, odmicanje, primicanje, opoziciju i repoziciju palca metakarpofalangealni zglobovi: pregibanje, ispružanje, radijalnu i ulnarnu abdukciju, kruženje, delomičnu vrtenje prstiju interfalangealni zglobovi: kutni zglobovi, pregibanje i ispružanje članaka prstiju coxae, zglob kolena art.

Zglobovi lokomotornog sistema

genus, golenjačno-lišnjačni zglob art. tibiofibularis, gornji skočni zglob art. talocruralis i zglobovi stopala articulationes pedis Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art. sacroiliaca - ligg. sacro-iliaca - lig. sacrotuberale - lig. sacrospinale - veze koje povezuju karlične kosti: zaptivna opna, membrana obturatoria, preponska veza, lig.

inguinale; propusna sveza, lig. lacunare; grebenska sveza, lig. pectineale Zglob kuka, art. Artritis je poremećaj vezivnog tkiva, a neki oblici artritisa nastaju zbog problema sa imunim sistemom, koji ljudski organizam štiti od infekcija. Autoimuni poremećaji dovode do toga da organizam napada sopstvena tkiva, što uzrokuje artritični bol i oticanje zglobova. Među ostalim uzrocima artritisa su i bakterijske i virusne infekcije, nasledni faktori, manjak hranljivih sastojaka i prekomerna težina.

Osteoartritis se najčešće javlja kod starijih ljudi, u vidu blagog bola i ukočenosti, pa sve do jakog bola koji onemogućava normalne aktivnosti lokomotornog sistema. Najčešće pogađa zglobove prstiju na rukama i zglobove koji nose težinu tela — kukove, kolena i članke.

Pored normalnog habanja zglobova ili kao rezultat trauma zglobovaa, česti uzroci osteoartritisa su i nasledni faktor i prekomerna težina. Gonartroza je artroza kolenog zgloba, degenerativna promena zglobne hrskavice, koja zatim uzrokuje promene i na ostalim delovima zgloba zglobna čaura, kost, a pre ili posle se dovodi do bola i oštećenja funkcije zgloba.

Obnavljanje hrskavice kolena prirodnim putem postiže se i kroz pravilnu ishranu. To je ishrana koja se bazira na namirnicama bogatim vitaminima, za pravilno formiranje i obnavljanje hrskavice.

Namirnice bogate vitaminom C podstiču stvaranje kolagena, ključnog u izgradnji zdravih ligamenata i tetiva. Odličan izvor vitamina C su citrusi, narandže, mandarine, grožđe i kupine, a ima ga i u crnom luku, paprici, krompiru, zelenoj salati i sl.

Vitamin E je antioksidans koji može da ublaži degenerativne promene zglobova i kostiju, čime se usporavaju oštećenja hrskavice. Spanać, bademi, orasi, avokado i prirodna ulja su najbolji izvor.

SLIČNI TEKSTOVI