Bolove

Lumbosakralna kicma fasetni zglobovi

Lumbosakralna kicma fasetni zglobovi

Lumbosakralna kicma fasetni zglobovi

Hvala Vam puno na odgovoru unaprijed. Svaki je savjet dobrodosao.

Lumbosakralna kicma fasetni zglobovi

Redukovana je lordoza slabinskog dijela kičmenog stuba uz očuvan kontinuitet interkorporalnih linija. Vertikalni dijametar pršljenskih tijela je očuvan.

Vidiljive su umjerene degenerativne-spondilartrotske promjene u vidu osteofita duž rubova terminalnih površina svih slabinskih pršljenskih tijela anterolateralno i dijelom retrokorporalno usmjereni.

Opisane promjene po MR osobinama najvjerovatnije odgovaraju hemangiomima, manje vjerovatno druga etiologija.

SB Arithera - SPM - Dijagnostičke intervencije

Unutar spinalnog kanala nema patoloških promjena. Konus medullae u visini L1. Ciljevi istraživanja: utvrditi broj pacijenata sa lumbosakralnim sindromom þiji je uzrok u torakalnim vertebrogenim dinamiþkim segmentima, u odnosu na ukupan broj pacijenata sa lumbosakralnim sindromom, te strukturu pacijenata po spolu, dobi i zanimanju.

HEMANGIOMI U KICMI - Zdravo budi

Metode: U ovom retrospektivnom, deskriptivnom istraživanju analizirali smo sve pacijente koji su lijeþeni zbog lumbosakralnog sindroma torakalnog porijekla u Privatnoj specijalistiþkoj ordinaciji "ûebiü" iz Zavidoviüa u jednogodišnjem periodu. Koristeüi se medicinskim zapisima iz protokola bolesnika i istorijom bolesti o svakom pacijentu iz raþunara, izvršili smo navedenu analizu.

Terapija takvih pacijenata je uglavnom pogrešno usmjerena na niže segmente lumbalne kralježnice, tako da rezultati lijeþnja nisu zadovoljavajuüi. Uzrok nastanka je najčešće nagli torzioni pokret i podizanje tereta u položaju torzije trupa, kao što je npr.

U takvim slučajevima dolazi do preopterećenja na nivou Th Th L1 kralježaka gdje fasetni zglobovi mijenjaju svoju orjentaciju 1,2. Ti tranzicijski kralješci izvrgnuti su velikim torzionim pritiscima što dovodi do blokade funkcije, a tu su najčešće i kompresivne frakture 1,2,3. Prednje grane grudnih živaca su mješoviti živci. Dvanaesti TH12 živac je nazvan n. Leži na musculus quadratus lumborum, retrorenalno, probija unutarnji kosi trbušni mišić i završava na piramidalnom mišiću.

Iz Th Th L1 segmenata kralježnične moždine odlaze i niti za nervus iliohypogastricus Th 12, L1 i nervus ilioinguinalis Th 12, L1, koji probijaju dorzalnu aponeurozu na samom rubu cristae iliacae cm. Lumbosakralna bol je stalna, a pojačava se u toku hodanja, sagibanja, vožnje automobila unazad, dok kašalj i kihanje ne provocira bol. Objektivan nalaz: pri laterofl eksiji trupa javlja se lumbosakralna bol sa suprotne strane 2, pozitivan je test nabiranja kože 1, 2, 3 na Th Th L1 segmentu, guranjem procesus spinozusa Th 11 i Th 12 kralješka bočno izazivamo bol istih kralježaka 1, 2, 5.

Izrazito je bolna trigger tačka na cristi iliaci udaljena oko cm. Musculus psoas je rigidan i bolan na palpaciju na strani bola 1, 2, 6, hiperalgetska zona veličine jedne šake je locirana na cristi iliaci i usmjerena je dole i lateralno 1,2.

Manualnim testovima se diferencira funkcijska blokada Th Th L1 segmenata. Lasegue je negativan, ne evidentira se neurološki defi cit na donjim ekstremitetima 2, 3.

Liječenje: manualna dekontrakcija i postizometrička relaksacija musculus psoas-a, a potom trakcijsko-rotacijska manipulacija funkcijski blokiranih segmenata Th Th L1.

To daje trenutne rezultate odmah nakon urađenog tretmana. Nesteroidni antinfl amatorni antireumatici NSA, fi zikalne procedure, paravertebralne infi ltracije lokalnog anestetika i kortikosteroida ne daju zadovoljavajuće rezultate 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Ciljevi istraživanja uključuju utvrđvanje broja pacijenata sa lumbosakralnim sindromom čiji je uzrok u torakalnim vertebrogenim dinamičkim segmentima, u odnosu na ukupan broj pacijenata sa lumbosakralnim sindromom, zatim polnu strukturu, starosnu zastupljenost, zastupljenost pacijenata prema godišnjim i strukturu pacijenata sa lumbosakralnim sindromom torakalnog porijekla po zanimanju u periodu MetodeU ovom retrospektivnom, deskriptivnom istraživanju analizirali smo pacijente koji su liječeni zbog lumbosakralnog sindroma torakalnog porijekla u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji "Ćebić" iz Zavidovića u periodu U tom periodu zbog lumbosakralne boli je liječeno ukupno pacijenta, a od čega je kod 67 uzrok lumbosakralne boli imalo u torkolumbalnom prijelazu.

Pacijenti su bili iz raznih područja Bosne i Hercegovine. Vratna kralježnica zatim mo.

SLIČNI TEKSTOVI