Kako ojacati zglobove

Bez njega, kosti vam ne・e imati neophodnu ・vrstinu, a svaki pokret zglobova ・e biti nepodno邸ljivo bolan.

Kako ojacati zglobove

Jogurt je tako・e bogat kalcijumom, ali i dobar izvor proteina, koji dodatno poma転e u izgradnji i o・uvanju tkiva u ljudskom telu. Vo・ni jogurt sadr転i manje kalcijuma i proteina od obi・nog.

Birajte proizvode koji u sebi imaju mali procenat mle・nih masti. Za osobe koje su netolerantne na laktozu, postoje mnoge mle・ne alternative istovetne nutritivne vrednosti.

Kako ojacati zglobove

Spana・, kelj, kupus, zelena salata, prokelj i sli・no povr・e u sebi ima dosta kalcijuma, ali i vitamina C i selena. Verovatno niste znali da je jedan od dominantih elemenata u njihovom sastavu upravo kalcijum. Pa転ljivo ・itajte sastav na pakovanju, jer koli・ina kalcijuma varira u zavisnosti od vrste cerealija i proizvo・a・a. Pome邸ajte jednu 邸olju pahuljica i jednu 邸olju mleka i dobi・ete idealan doru・ak sa dnevnom dozom kalcijuma, dovoljnom za odr転avanje ja・ine kostiju i zglobova.

Primarni na・in za unos vitamina D u telo je putem sun・evih zraka, ali ako 転ivite u mestu gde nema uvek mnogo sunca, morate ga nadoknaditi putem hrane. Za ve・inu ljudi, izlazak na sunce i boravak napolju minimalno 15 minuta je sasvim dovoljan da se skupi neophodna koli・ina vitamina D.

U njoj se nalazi sav potreban vitamin D, ali i veoma zdrave omega-3 masne kiseline. Najbolji izbor bi bio sve転e meso tune ili konzervirana tuna u vodi, ne u ulju, kao i losos i sardine. Ulje jetre bakalara je tako・e dobar izvor vitamina D i mo転ete ga uzimati u vidu suplemenata, kojeg mo転ete kupiti u svim dobro snabdevenim prodavnicama zdrave hrane. Dva jajeta dnevno su dovoljna da unesete nutrijente za ceo jedan dan, a 転umance je posebno va転no u na邸em slu・aju, zbog prisustva velikih koli・ina vitamina D.

Potra転ite jaja koko邸aka iz slobodnog uzgoja, jer u sebi imaju vi邸e ovog vitamina od onih sa farme, ali i folne kiseline i vitamina B Osim 邸to predstavljaju izvor veoma va転nog kalcijuma, u njima se mo転e prona・i jednako zna・ajan vitamin D.

Kao 邸to smo rekli, najbolje bi bilo da ih konzumirate za doru・ak, ali ih slobodno mo転ete uklju・iti i u druge obroke. Odli・no idu uz jogurt i komadi・e sve転eg vo・a. Va転no je uzimati cela zrna, ali i i hleb i peciva od integralnog bra邸na. Osim 邸to ・ete oja・ati kosti i zglobove, pobolj邸a・ete i metabolizam, varenje i telesnu te転inu. Vodite ra・una da ga uzimate svakodnevno u neophodnim koli・inama, koje ne bi smele da prelaze mg dnevno.

Narand転e, limun, grejpfrut, limeta i mandarine obiluju vitaminom C. Njihovim unosom, smanji・ete otoke oko zglobova. Uzimajte ga u sve転em obliku i brzo ・ete regenerisati svoj skelet i hrskavicu, a tako・e za邸tititi i ceo organizam. Ova grupa vo・a je pravi eliksir zdravlja i predstavljaju odli・ne za邸titnike za va邸e kosti i zglobove zahvaljuju・i prisustvu vitamina C me・u mnogobrojnim korisnim hranljivim materijama. Posebno se isti・u borovnice i maline, jer su bogate antioksidansima i polifenolom, zaslu転nima za podsticaj ja・anja celokupnog skeleta.

Spre・avaju gubitak ko邸tane mase nakon menopauze. Zahvaljuju・i vitaminima C i K, paradajz je veoma po転eljna hrana kod obolelih od artritisa, ali i svih ostalih koji 転ele da oja・aju svoje kosti i zglobove. Mo転ete jesti i crveni i zeleni, nezreo paradajz, koji sadr転i sve hranljive materije kao i onaj u zrelom obliku. Njegovim unosom, kosti ・e vam biti ja・e, ali ・e se stvoriti va転na za邸tita protiv preloma i raka kostiju. Ovo vo・e, pogotovo u su邸enom obliku, sadr転i veliku koli・inu vitamina K.

Ako ih redovno jedete, bi・e uve・ana gustina 于a邸ih kostiju, a samim tim i njihova ・vrstina. U sebi sadr転i vitamin K, koji je sintetizovan pomo・u bakterija u toku procesa fermentacije.

Konkretno kod sira, za to su zaslu転ne propionske bakterije. Osim vitamina K, u siru se mo転e na・i i vitamin D. Najbolji primeri su emental i gauda, kao i kozji sir. Ve・ smo spomenuli njihov zna・aj ・舒・舒 kod izvora vitamina D za kosti i zglobove, ali ・ete ih sigurno uvrstiti u redovnu ishranu kad primetite da u njima ima i dosta vitamina K. Zanimljivo je da se ljuske jajeta mogu iskoristiti kao lek za osteoporozu.

Ishrana koja uklju・uje velike koli・ine soli mo転e uticati na slabljenje kostiju i zglobova. Hranite se manje po restoranima i ・e邸・e kuvajte kod ku・e, da bi lako kontrolisali unos soli u organizam.

Unos dimljenog mesa svedite na minimum, kao i konzervirane hrane, zamrznutih jela, gotovih umaka i druge industrijski obra・ene i upakovane hrane. Unosite manje natrijuma, a vi邸e kalijuma.

Kako ojacati zglobove

Svo sve転e vo・e i povr・e u sebi ima manje ili ve・e doze kalijuma. Posebno obratite pa転nju na paradajz, krompir, slatki krompir, papaju i narand転e.

Jedna 邸olja kafe dnevno ne・e lo邸e uticati na va邸 organizam, ali ve・e koli・ine utica・e na to da va邸e kosti izgube dragoceni kalcijum.

Kofeina nema samo u kafi, ve・ i u energetskim pi・ima, koka-koli, nekim ・ajevima i u toploj ・okoladi. Okrenite se zdravijim alternativama za pi・e. Neka va邸 izbor budu voda, sve転e ce・eni sokovi i bezkofeinski ・ajevi. Alkoholi・ari su skloniji lomljenju kostiju i povredama zglobova vi邸e od ljudi koji ne konzumiraju ovakva pi・a.

Razgovarajte sa va邸im lekarom o posledicama alkoholizma. Kontroli邸ite koli・ine popijenog pi・a. Zdrav i izbalansiran re転im ishrane pomo・i ・e vam da izgradite jaku strukturu kostiju i zglobov a od najranijeg 転ivotnog doba i odr転ati njihovo dobro stanje i u daljoj budu・nosti.

Brinite o sebi na vreme da se ne bi kasnije mu・ili sa bolom i ote転anim kretanjem, kao i javljanjem razli・itih oboljenja. Reguli邸ite svoj svakodnevni jelovnik i u・inite svoj 転ivot lak邸im i lep邸im. I pre svega ・・ zdravijim.

Za regulaciju pH krvi posle konzumiranja mleka vise se potrosi Ca alkalni element koji se uzima iz kostiju nego sto ga mleko ima. Prave informacije za ljude koji vode racuna o svojoj ishrani. Jako je bitno u moru informaciha pravilno se edukovati i na vreme prepoznati i primeniti u zivotu. Informativni portal o prirodnom i zdravom na・inu 転ivota. Share Da biste se riješili ovih problema, ali i prevenirali njihovo nastajanje, donosimo 5 jednostavnih, učinkovitih vježbi za gležnjeve koje možete.

SLIČNI TEKSTOVI