Bolove

Biomehanika zglobovi seminarski rad

Biomehanika zglobovi seminarski rad

Sila reakcije podloge Sila reakcije podloge, je osnovna sila preko koje lokomotorni aparat mijenja svoje kretanje u odnosu sa okolinom. Ona nastaje kao rezultat mehanikog kontakta tijela sa vrstim predmetima iz svoje okoline. Sila kojom tijelo djeluje na podlogu proizvodi silu reakcije istog intenziteta i pravca,a suprotnog smjera kojom oslonac djeluje na tijelo. Pokazano je da se trajanje procesa ovravanja kostiju sportista izazvan intenzivnim treningom,a zatim vraanja njihove vrstoe na poetni nivo usljed prestanka bavljenja sportom mjeri godinama.

Kosti tijelu diktiraju oblik,suprostavljaju se izvlaenju i pritisku kako unutranjih tako ispoljnih sila,i svojom vrstinom i oblikom diktiraju nain kretanja. Kost trpi elastine deformacije pri promjenama sila koje na nju djeluju. Iz toga slijedi da postoje kritina optereenja kostiju nakon kojih e elastina deformacija prei u plastinu,to na kraju dovodi kotanih fraktura.

Kost najbolje podnosi optereenja koja djeluju u istom pravcu kao i uobiajena svakodnevna optereenja kritini napon pri sabijanju prosjene duge kosti je Mpa-miliona paskala. Graa kostiju podnosi sile od puta vee od maksimalnih sila koje djeluju u uobiajenim uslovima lokomocije.

Reumatoidni artritis | SEMINARSKI RAD IZ MEDICINE

Razlikujemo:otvoreni bez kontakta sa podlogom ili nekim osloncem i zatvoreni kinetiki lanac oslonjenog na podlogu,tlo,zid,ili gimnastiku napravu. Najei kriterijum uspjenosti kretanja u biomehanici je domet. Pri plivanju se tijelo kree pod dejstvom reakcije sile otpora vode. Naime,segmenti tijela aktivno djeluju silama na vodu,a reakcija tih sila povratno djeluje na tijelo i upravljaju njegovim kretanjem.

Sile reakcije vode se razlikuju prema smjeru dejstva u odnosu na smjer kretanja tijela pri plivanju. Postoje tri vrste ovih sila Pogonske propulzivne sile-sile koje djeluju u smjeru kretanja tijela,tj.

Koee retropulzivne sile-djeluju u smjeru suprotnom od smjera kretanja tijela 3. Sile uzgona-djeluju popreno u odnosu na pravac kretanja tijela. Plivanje je efikasnije ukoliko se djeluje veim impulsom propulzivnih,a manjim impulsom retropulzivnih sila. U kretanjim koja tretira biomehanika esto dolazi do sudara dva tijela,do udara tijela o podlogu,udara sprave u tijelo isl.

Seminarski Rad Biomehanika

Pri tome dolazi do znatnih promjena koliine krteanja bilo cijelog tijela,bilo njegovih segmenata. Po zakonu impulsa,ove promjene su rezultat dejstva impulsa sile koja djeluje na povrini interakcije dva tijela ili tijela i podloge. U mnogim sluajevima zbog krutosti povrina koje dolaze u kontakt,trajanje ove interakcije je veoma kratko,pa se razvijaju velike sile. Ta pojava se u biomehanici naziva udarnim impulsom. Ona nastaje pri udarima segmenata tijela u druge objekte,pri emu se zbog krutosti njihovih povrina razvijaju velike sile.

Biomehanika zglobovi seminarski rad

Jednokrake poluge 2. Dvokrake poluge.

Biomehanika zglobovi seminarski rad

Kosti funkcioniu kao poluge,oslonci su zglobovi,a aktivne sile koje ih pokreu su miine sile. Dvokrake poluge su one poluge kod kojih sile dejstvuju u istom smjeru,a nalaze se sa suprotnih strana take oslo.

Biomehanika zglobovi seminarski rad

SLIČNI TEKSTOVI