Bol

Zglobovi ruke lijecenje

Zglobovi ruke lijecenje

Pored toga 邸to se javlja bol u prstima 邸ake mo転e do・i do kontrakture — tada je prst fiksiran u jednoj ta・ki i ne mo転e da se savija i opru転a. Uporedo sa tim, dolazi do primicanja svih prstiju ka malom prstu i da na taj na・in do・e i do deformiteta tetiva. Karakteristi・no za reumatoidni artritis jesu ・vori・i koji se javljaju iznad zahva・enog zgloba.

Pored ustaljenih simptoma kao 邸to su uko・enost bolovi u zglobovima, neke osobe imaju i povi邸enu telesnu temperaturu, kao i zapaljenje krvnih sudova koje mo転e dovesti i do o邸te・enja nerava i ko転e iznad o邸te・enih nerava i krvnih sudova. Ozbiljnije komplikacije reumatoidnog artritisa mogu biti i ko・enje i krivljenje prstiju, zapaljenje plu・ne maramice, zapaljenje sr・ane maramice, ote転ano disanje i poreme・aj rada srca u vidu pretkomorskog i komorskog treperenja, povi邸enja krvnog pritiska i velikog obroja otkucaja srca u minutu.

Zglobovi ruke lijecenje

Radi lak邸eg dijagnostikovanja reumatoidnog artritisa, napravljen je spisak simptoma koje osoba mora imati da bi joj bila uspostavljena ova dijagnoza, ta・nije ukoliko osoba ima minimum 4 simptoma, defitivno se radi o reumatoidnom artritisu. Pomo・ne dijagnosti・ke metode jesu i laboratorijski testovi npr. Preventivne mere za artritis prstiju u ubla転avanju bolova i simptoma reumatoidnog artritisa jesu odmor nakon iscrpnih fizi・kih aktivnosti, odgovaraju・a ishrana — uvo・enje ribe i biljnih ulja u ishranu a redukovanje crvenog mesa mo転e doprineti pobo邸ljanju klini・ke slike i kona・nog ishoda bolesti.

Tako・e, treba voditi ra・una o tome da oboleli zglobovi budu po邸te・eni te邸kih fizi・kih aktivnosti. Lekovi koji se koriste u le・enju reumatoidnog artritisa jesu nesteroidni antiupalni lekovi, kortikosteroidi i imunosupresivi. Od nesteroidnih antiupalnih lekova, najva転niji i najpoznatiji lek jeste aspirin.

Pored aspirina, u 邸irokoj upotrebi je i ibuprofen. Preporu・ena doza aspirina na po・etku le・enja jeste oko miligrama, 邸to su 2 tablete dnevno. Doza se mo転e pove・ivati i smanjivati u odnosu na intenzitet bola, a ・injenica da aspirin nema ozbiljnijih ne転eljenih dejstva, ・ini ga idealnim za le・enje degenerativne bolesti zglobova.

Zglobovi ruke lijecenje

Ukoliko je neko osetljiv na aspirin, mo転e ubaciti i mizoprostol u cilju za邸tite 転eluda・ne sluznice. Sporodeluju・i lekovi se koriste kod hroni・nih oboljenja zglobova, me・utim, primena ovih lekova mora biti strogo kontrolisana od strane nadle転nog lekara, zato 邸to ima ne転eljena dejstva koja mogu biti opasna — koriste se penicilamin, hidroksihlorokin, sulfasalazin i preparati zlata. Daju se u mi邸i・, jednom nedeljno, dok ne do・e do pobolj邸anja op邸teg stanja zglobova.

Penicilamin se naj・e邸・e koristi i najefikasniji je, mada, ima i najve・i broj ne転eljenih dejstava — mo転e izazvati oboljenja bubrega, mi邸i・ne bolesti, kao i smanjenje broja krvnih ・elija u ko邸tanoj sr転i.

Sve re・e se koriste kortikosteroidi, koji imaju primenu kdo te転ih oboljenja zglobova i veoma jakih bolova u zglobovoma 邸ake koje prati deformacija prstiju.

Ipak, 転ene koje imaju osteoporozu, osobe koje imaju povi邸eni nivo 邸e・era u krvi i povi邸eni krvni pritisak bi trebalo da izbegavaju kori邸・enje kortikosteroida. Ukoliko periodi・no ose・ate bolove u zglobovima, spas mo転ete prona・i i u prirodnih izvorima analgetika! Za・in koji je danas jako popularan i kori邸・en za pripremu egzoti・nih jela jeste kurkuma. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj. Prije 6 mjeseci imao sam pad na lijevu šaku.

Urađen je rentgen snimak i nije bilo preloma. Do danas se nije povukao manji otok. Ponekad osjecam bolove i trnjenje pojedinih prstiju. Kod dužeg rada ili sviranja harmonike gol se poveca i traje po nekoliko dana kasnije. Molim savjet ili slično iskustvo. Učitaj više komentara.

Simptomi, dijagnoza i liječenje reumatoidnog artritisa - PLIVAzdravlje

Stručno odobrava Ivana Bartol, bacc. Foto: Photospin. Tekst Dana Za vas izdvajamo Sponzorirani članak, Zdravlje. Članak uređen: Izvori: Wrist pain. Jeffrey, S.

Altern Ther Health Med. Grupa autora  Corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome: a 5-year survivorship analysis. Hand N Y. Morrison, W. Kombinacija meda i cimeta je odličan prirodni lek za lečenje artritisa koji pomaže da se ukrućeni zgobovi i mišići u rukama opuste. Cimet ima antioksidativno i protivupalno svojstvo, dok je med  spada u jake antiseptike. Dovoljno je pomešati jednu supenu kašiku meda sa pola kafene kašičice cimeta u prahu.

Ovo pojesti svakog jutra pre doručka i već za nekoliko nedelja doći će do primetnog poboljšanja u gipkosti šake. Epsom ili gorka so magnezijum sulfat sadrži visoku koncentraciju magnezijuma koja pomaže kostima da se bore protiv demineralizacije.

Osim toga, magnezijum utiče na senzorne neurone kako bi se smanjio osećaj bola koji dolazi iz zapaljenih zglobova. Na ovaj način, epsom so pomaže u smirivanju upale i krutosti šake. Kako bi došlo do olakšanja artritičnog bola, potrebno je dve šolje epsom soli sipati u lavor sa toplom vodom i potopiti šake na 20 minuta do pola sata.

Ovaj postupak treba ponoviti najmanje 3 puta nedeljno tokom nekoliko sedmica kako bi bolovi popustili.

Zglobovi ruke lijecenje

Korišćenje maslinovog ulja pri masaži korisno je da ublaži bol izazvanu artritisom. Maslinovo ulje sadrži posebno jedinjenje koje se zove oleokantal, a ono sprečava proizvodnju proinflamatornih citokina COX-1 i COX Preporučuje se u toku odmora nežno izmasirati bolna područja šake maslinovim uljem i to se može raditi svakodnevno.

Vežbanjem šake može se poboljšati opseg njenih pokreta, snage i izdržljivosti. Navešćemo neke od specifičnih i veoma jednostavnih vežbi koje pomažu u smanjenju artritičnog bola. Može se potcenjivati jednostavnost ove vežbe, ali se ona kod pacijenata sa artritisom ne obavlja tako lako. Pokušajte da stisnete šaku u pesnicu i popuštajte je polako, povećavajući stisak sa svakim narednim pokušajem.

Savijajte svaki prst prema unutrašnjosti i zadržite ga tako nekoliko sekundi, a zatim pustite.

SLIČNI TEKSTOVI