Bol

Pokreti u zglobovima

Pokreti u zglobovima

Pokreti u zglobovima

U odnosu na broj kostiju koje ulaze u sastav zgloba: -Articulatio simplex prosti zglob dvije kosti -Articulatio composita sloeni zglob vie kostiju.

U zglobove trupa spadaju: 1. Spojevi kimenog stuba 2. Spojevi kimenog stuba sa glavom 3. Spojevi grudnog koa. Zglobovi izmeu zglobnih nastavaka 2. Fibroznohrkavini spoj izmeu tijela 3. Vezivni spoj izmeu lukova 4. Fibrozne veze izmeu miinih nastavaka Articulatio intervertebralis - pokretni spoj izmeu zglobnih nastavaka dva susjedna prljena koji orijentacijom i oblikom svojih zglobnih povrina regulie pravac pokreta kimenog stuba.

Zglobovi rebara s kimenim stubom Zadnji kraj rebra spojen sa kimenim stubom Dva pokretna zgloba: -Zglob rebarne glave art. Zglobovi glave -Kosti glave spajaju se meusobno : 1. Hrskavinim nepokretnim zglobovima synchondrosae i 2.

Vezivnim nepokretnim zglobovima avovima suturae Jedino izmeu donje vilice i slijepoonih kostiju postoje dva pokretna spoja ; lijevi i desni vilini zglob art.

Šta su bolesti zglobova?

Dijele se u : 1. Spojeve ramenog pojasa 2. Spojeve ruke Zglob ramena art. Rameni zglob articulatio humeri je spoj gornjeg okrajka ramenice i lopatice.

_oiqwdvy.xyzvi i Pokreti u Zgl

Zglobne povrine su na gornjem okrajku ramenice, glava caput humeri, a na spoljanjem uglu lopatice je aina jama cavitas glenoidelis. Fibroznu opnu zglobne ahure pojaavaju kljunsko-ramenjana veza lig. Zglob ramena je najpokretljiviji zglob ovjeijeg tijela.

Articulatio humeri-Rameni pojas Pokreti u ovom zglobu su: -pregibanje flexio, -opruanje extensio, -odvoenje abductio, -privoenje adductio, -unutranje obrtanje uvrtanje i s -poljanje obrtanje izvrtanje.

Povezivanjem veine navedenih pokreta mogue je i kruno kretanje u zglobu ramena circumductio.

 • You can change your ad preferences anytime. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
 • Zglob lakta articulatio cubiti je spoj nadlakta sa podlaktom. To ie sloen zglob nn composita koji povezuje tri kosti: -donji okrajak ramenice humerus -sa gorniim okrajcima bice radius i -lakatne kosti ulna. U njegov sastav ulaze tri zgloba: -ramenjano-lakatni zglob art. Veze zglobne ahure su unutranja lig.

  Pokreti u zglobovima

  U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja flexio i opruanja extensio i pokreti uvrtanja pronatio i izvrtanja supinatio. Zglob ruja articulatio radiocarpalis je spoj izmeu podlakta i ake. U ovom sloenom zglobu spajaju se donji okrajak bice i gornje strane prve dve kosti prvog reda ruja, unaste os scaphoideum i polumeseaste os lunatum.

  Izmeu zglobnih povrina je vezivno-hrskavini kolut discus articularis. Zglobnu ahuru pojaavaju, prednje zglobne veze, pobone veze i zadnja veza. U zglobu ruja izvode se pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio, odvoenja abductio i privoenja adductio.

  Povezivanjem nabrojanih pokreta mogu je pokret krunog kretanja circumductio. Articulatio radiocarpea ahuru zgloba pojaavaju: -Sprijeda Lig. Zglobovi donjeg uda articulationes membri inferioris Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dijele se na: 1. Zglobovi karlinog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju symphysis pubica i krsnobedreni zglob art.

  Zglobovi slobodnog dijela noge su.

  SLIČNI TEKSTOVI