Bol

Otekli zadnji zglobovi u konja

Otekli zadnji zglobovi u konja

Otekli zadnji zglobovi u konja

Psi koji imaju probleme sa zglobovima ne moraju da žive sa bolovima. Otežano kretanje nije prirodna posledica starenja, pa ako vaš pas hramlje, vreme je da mu nađete pomoć. Preparati za pse. KORISNI SAVETI ZA UZGOJ PASA. Saveti za pse. Ishrana pasa — šta podrazumeva pravilna ishrana psa? Pas spada u red mesoždera Carnivora i porodicu zveri Canidae. Porodica zveri obuhvata vukove, šakale, kojote, lisice itd. Najbliži rođak je vuk Najčešće zglobne bolesti kod pasa.

Problemi sa zglobovima su uobičajeni kod mnogih pasa i mogu uticati na njih na različite načine, od manjih smetnji u pokretu do izvora velike boli i Mogućnosti lečenja pasa zahvaćenih bolestima zglobova. SYSADOA - metoda prvog izbora u lečenju osteoartritisa. KORISNI SAVETI ZA UZGOJ KONJA. Saveti za konje. Bolesti zglobova konja. Zglobni sistem sportskih konja je izložen ekstremnom stresu. Fizički stres dovodi do trošenja zglobne hrskavice, oštećenja osnovne kolagenske materije i Bolesti kopita kod konja.

Bolesti kopita su veoma česte kod konja. Kopita obezbeđuju kontakt sa zemljom, apsorbuju udarce i vežbaju njihovu mehaniku. Glava je mirna, po pravilu blago ispred vertikale sa fleksibilnim potiljačno-vratnim delom kao najvišom tačkom vrata. Kadenca nastaje kao rezultat harmonije koju konj pokazuje pri regularnoj, balansiranoj i impulsivnoj kretnji.

Ritam je sastavni deo kadence. U stoju konj mora da bude skoncetrisan na radnju, angažovan, nepokretan i prav, sa sopstvenom težinom distribuiranom podjednako na sve četiri noge i paralelnim prednjim, odnosno zadnjim nogama.

Vrat treba da je uzdignut, potiljak postavljen visoko, linija čela lako ispred vertikalne linije. U stoju konj mora da jevu naslonu, sa lakim i mekim kontaktom sa rukama jahača i može lagano da žvaće žvalu i da bude spreman da krene na najmanji znak jahača. Stoj se postiže tako što jahač pojačanim dejstvom sedišta i listova tera konja napred uz sprečavajuće, meke ruke koje ga vraćaju na zadnji trup i tada se trenutno zaustavlja na traženom mestu.

Hod je kretnja pri kojoj se kopita spuštaju na zemlju, jedna za drugim u četvorotaktnom ritmu. Postoje četiri vrste hoda: Prikupljen, srednji, produžen i slobodan hod. Kas je dvotaktna kretnja u kojoj se smenjuju dijagonalno upareni ekstremiteti prednja leva i zadnja desna i suprotno, odvojeni momentom suspenzije.

Kvalitet kasa se određuje prema opštem utisku, regularnosti i elastičnosti koraka, koji zavise od opuštenosti i gipkosti leđa i stepena angažovanja zadnjih nogu prema sposobnosti da održava isti ritam, prirodni balans i pri promenama iz jedne vrste kasa u drugu.

Postoje četiri vrste kasa: Prikupljen, radni, srednji i produžen.

BOLESTI I POVREDE ZGLOBOVA KONJA-PRIRODNI PREPARATI

Galop je kretnja u trotaktnom ritmu. Kvalitet galopa se određuje prema opštem utisku, regularnosti i lakoći dobro definisane trotaktne kretnje koja nastaje angažovanjem zadnjeg trupa sa jasnom angažovanošću peta i prihvatanjem kontakta sa žvalom i opušćenošću potiljka, kao i sposobnosti da se održi isti ritam i prirodan balans pri prelasku iz jedne vrste galopa u drugu.

Postoje četiri vrste galopa: Prikupljen, radni, srednji i produženi. Šanžman — Ova promena vodeće noge je u tesnoj vezi sa momentom suspenzije u vazduhu koja prati svaki korak. Šanžman se može izvoditi u serijama na svakih četiri, tri, dva ili svaki korak. Konj u seriji promena ostaje lak, smiren i prav, sa dobrim impulsom, održavajući isti ritam i balans kroz celu seriju promena.

Odstupanje je kretnja u nazad, pri kojoj se noge odižu i spuštaju od zemlje, skoro istovremeno, u dijagonalnim parovima. Prelasci — Promene ritma i brzine treba da budu jasno pokazane na zadatom slovu, da su brzo i precizno izvedene, ali u kontinuietu, tečno.

Otekli zadnji zglobovi u konja

Konj treba da je u naslonu, lak na žvali i smiren i da sve vreme ima korektno držanje.

SLIČNI TEKSTOVI