Mobilni zglobovi

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site.

Changes will take effect once you reload the page. Link to: Kontakt Imate pitanje? OK Više. Otherwise you will be prompted again when opening a new browser window or new a tab. Other external services.

mobilnost – Bojan Avramović

Privacy Policy. Privatnost i Zaštita podataka.

Mobilni zglobovi

Postojanje akutnog infarkta mozga može se detektovati veoma rano, svega 20 minuta nakon njegovog nastanka. Sekvencama visoke rezolucije, i presecima koju su debljine manje od 1mm, omogućava se prikaz najfinijih anatomskih struktura sa posebnim osvrtom na detaljan prikaz kranijalnih nerava, struktura unutrašnjeg uha, sadržaj kavernoznih sinusa i orbita.

Takođe je moguć izuzetno kvalitetan prikaz arterijskih i venskih krvnih sudova glave i vrata, sa prikazom patoloških stanja i preciznom kvantifikacijom patoloških promena, procene protoka krvi kroz krvne sudove i procena stepena stenoze.

Ovim pregledom se omogućava ciljani prikaz suptilnih anatomskih struktura u orbitama i selarnoj regiji, hipofize, i detekcija svih patoloških stanja. Na raspolaganju su sekvence pregleda koje su visoke rezolucije, kao i dinamske postkontrastne studije kojima se detektuju vrlo suptilna oštećenja mikroadenomi hipofize manji od 3mm; inflamacije u zoni orbite i kavernoznih sinusa; suptilne karotido-kavernozne fistule…. Na taj način se, primenom kontrastnog sredstva, i snimanjem ovom tehnikom detaljnije može okarakterisati promena u mozgu.

Posebnu ulogu MR prerfuzija je našla kao pomoćna metoda za razlikovanje ponovnog javljanja recidiva malignog tumora mozga od radijacione nekroze efekat zračenja tumora mozga, koji na standardnim MR snimcima mogu da izgledaju identično. MR pregled kičme se vrši po segmentima, vratni cervikalni, grudni torakalni i krsni lumbosakralni segment kičme.

Upotrebom posebnih zavojnica kalemova dobija se visokokvalitetan prikaz svake disko-vertebralne patologije uz kvalitetan i jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine. Diskus hernije se precizno detektuju kao i odnos diska prema nervima, kičmenom kanalu, i kičmenoj moždini. Detaljno se vide strukture kičmenog stuba, kao što su fasetni zglobovi, ligamenti i mišići koji su uz kičmeni stub, i precizno se detektuje patologija svih struktura.

Mobilni zglobovi

MR pregledom kičme u visokoj rezoluciji se djagnostikuju i najsuptilnija oštećejna kičmene moždine i nervnih korenova nerava. Kod onkoloških pacijenata sumnja na metastaze, primarne tumore mekotkivnih ili koštanih struktura regije kičme, limfoproliferativna oboljenja, primenjuju se posebno dizajnirani protokoli za prikaz celokupnog aksijalnog skeleta i kostiju karlice.

Magnetnom rezonancom detaljno se prikazuju anatomske strukture regije baze lobanje i vrata. Omogućava se detaljna evaluacija i karakterizacija patoloških stanja organa ove regije paranazalnih šupljina, usne duplje, jezika, ždrela, grkljana, dušnika i jednjaka, kao i prikaz glandularnih struktura paratiroidne, submandibularne i sublingvalne pljuvačne žlezde, štitasta žlezda i patološka uvećanja paratiroidnih žlezda.

Takođe je moguće pouzdano proceniti status limfnih čvorova u regiji bazi lobanje, vrata i gornjeg otvora  grudnog koša tzv. Omogućava pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša, uz napomenu da se oštećenja plućnog parenhima ne mogu precizno evaluirati magnetnom rezonancom, nego drugim vrstama pregleda RTG, CT. Omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa trbuha jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubrežne žlezde, limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa želudac, creva, mokraćovodi.

MR pregledi pankreasa i jetre u visokoj rezoluciji, uz dinamske kontrastne studije, predstavljaju najbolje metode u savremenoj radiološkoj dijagnostici tumora i fokalnih promena pankreasa i jetre. MR holang.

OVIH 15 STVARI VAM UBIJAJU ZGLOBOVE: Ubuduće IZBEGAVAJTE ovo, ne radite to nikako!

SLIČNI TEKSTOVI