Bol

Bol u zglobovima sake posle infuzije

Bol u zglobovima sake posle infuzije

Danas nažalost još uvek nikakve. S obzirom da još uvek ne znamo uzrok bolesti ne postoji ni terapija koja bi ovaj uzrok otklonila. Međutim mnogo više napretka je postignuto na polju poznavanja razvoja bolesti pa nije ni čudo što nam iz tih saznanja potiču i najveća dostignuća u terapiji reumatoidnog artritisa danas. Cilj lekara reumatologa je da bolesnicima omogući što komforniji život, uz maksimalno smanjenje bola, smanjenje stepena deformiteta zglobova, odnosno sprečavanje ili smanjenje stepena invaliditeta  i naravno pun životni vek.

U osnovi terapija se može podeliti na nefarmakološku  koja obuhvata program dozirane fizičke aktivnosti, dijetu, redukciju stresa, dobro poznavanje sopstvene bolesti i farmakološku koja je bazirana na upotrebi lekova.

Postoje tri različite grupe lekova koji se uobičajeno koriste u terapiji reumatoidnog artritisa najčešće istovremeno zbog međusobnog potenciranja korisnih efekata. Tu je grupa dobro poznatih nesteroidnih antinflamatornih lekova, zatim glukokortikoidi, kao i posebna grupa lekova koji su u stanju da promene tok same bolesti normalno na bolje. Najstariji lek iz ove grupe je svakako  Aspirin, koji je ekonomičan i efikasan, ali i poznat po neželjenim efektima, pre svega na sluzokožu želuca.

Bol u zglobovima sake posle infuzije

Iz tih razloga razvijene su nove klase ovih lekova, koji ne remete sintezu faktora zaštite sluznice želuca prostaglandina, a i dalje imaju analgetske i antiinflamatorne efekte. Doza se individualno određuje, veća je ukoliko je i aktivnost bolesti izraženija, ali treba voditi  računa i o neželjenim efektima.. Ovi lekovi takođe deluju antizapaljenski, ali u stanju su i da utiču na tok bolesti.

Osim sistemskog davanja, mogu se davati i lokalno u vidu injekcije u sam oboleli zglob. Zbog svog brzog dejstva, kao i smanjenja tegoba, mogu se koristiti kao tzv. I ovi lekovi ubrzo po uzimanju dovode do umanjenja subjektivnih tegoba. Međutim posebno treba naglasiti brojne neželjene efekte tokom hronične primene i malih doza kao odraz jatrogenog hiperkorticizma uvećanje telesne težine, karakteristično nagomilavanje masnog tkiva u predelu vrata i lica, kao i trupa, ali ne i na ekstremitetima, smanjenje koštane gustine — osteoporoza, povećanje vrednosti krvnog pritiska.

Lekovi koji mogu da menjaju tok bolesti imaju ogroman značaj  jer osim što ublažavaju simptome, mogu i značajno promeniti tok same bolesti, odnosno usporiti progresiju zglobnih promena.

Pošto je sasvim jasno da zglobne promene  nastaju već rano u početku bolesti, danas insistiramo na ranoj i agresivnijoj terapiji lekovima iz ove grupe u koje spadaju. Svakako metotreksat. Ubraja se u tzv. Ograničenja se odnose na bolesnike sa oštećenjem jetre, poremećajem funkcije bubrega, smanjenim brojem uobličenih elemenata krvi obzirom na potencijalno toksične efekte na koštanu srž.

Ozbiljni neželjeni efekti su retki, a pominju se plućna fibroza, oštećenje jetre, već pomuniti efekti na koštanu srž.

 • Vrućica, srčani simptomi i znakovi te migrirajuća upala velikih zglobova, koja obično započinje na nogama i migrira prema gore.
 • Postoje ozbiljna klinička ispitivanja koja su dokazala kliničko i radiografsko usporenje progresije bolesti kod ovako lečenih bolesnika.
 • Zaštita zgloba.
 • Neophodna je tokom terapije kontrola krvne slike i enzima jetre u početku dvonedeljno a kasnije na 6 do 8 nedelja. Metotreksat danas možemo primeniti i u kombinaciji sa hlorokvinom, sulfasalazinom i leflunomidom. Posebno treba napomenuti grupu bioloških lekova, koji su nastali razumevanjem  procesa koji se dešavaju u samoj bolesti i koji imaju za cilj, da modifikuju dejstvo pojedinih biloških produkata citokina, koji se oslobađaju tokom promenjenog imunološkog odgovora.

  Do sada je već sintetisan veći broj ovakvih lekova kao npr. Postoje ozbiljna klinička ispitivanja koja su dokazala kliničko i radiografsko usporenje progresije bolesti kod ovako lečenih bolesnika. Neželjeni efekti bili su retki, a najčešći problemi su se odnosili na burne lokalne reakcije na mestu aplikacije leka, prilikom potkožne primene i reakcije u toku infuzije. Smatra se da ovakvi bolesnici moraju češće da se kontrolišu u smislu razvoja infekcija, obzirom na uzimanje lekova koji slabe  imunološki odgovor.

  Treba posebno istaći da su biološki lekovi napravili pravu revoluciju u lečenju reumatoidnog artritisa jer u velikog broja bolesnika skoro potpuno mogu uvesti bolest u mirnu fazu-remisiju. Procedure fizikalne terapije su sastavni deo lečenja bolesnika sa reumatoidnim artritisom kako u aktivnoj tako i u fazi smirene bolesti — remisije.

  Primarni cilj je očuvanje funkcije zglobova u najvećem mogućem stepenu. U okolnostima kada nepovratno dođe do oštećenja pre svega velikih tzv. Vaša email adresa neće biti objavljena.

  Osteoartritis Grupa: Bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva Ostali nazivi: Artroza, Degenerativni artritis, Degenerativna bolest zglobova Osteoartritis OA je jedan od najčešćih medicinskih problema u svijetu, glavni je razlog za izgubljeno radno vrijeme i ozbiljan gubitak radne sposobnosti mnogih ljudi.

  Iako je artritis uglavnom bolest odraslih, mogu oboljeti i djeca. Što je to? Opis bolesti Tko obolijeva? Simptomi Područja koja ovo stanje tipično pogađa Koje pretrage se mogu napraviti? Liječenje Prognoza Što je to?

  MSD priručnik simptoma bolesti: Zglobna bol, poliartikularna

  Opis bolesti Hrskavica je dio zgloba koji oblaže krajeve kostiju. Tko obolijeva? Najčešće pogađa ljude srednje i starije dobi, a žene su češće pogođene nego muškarci. Simptomi Ako imate osteoartritis, možete osjetiti ove simptome: bol u zglobovima za vrijeme ili poslije kretanja neugodu u zglobu prije ili za vrijeme promjene vremena oticanje i ukočenost zglobova, pogotovo nakon kretanja koštane izbočine na sredini ili na kraju zglobova prstiju ili baze palca gubitak fleksibilnosti zgloba Akutna bol ranog osteoartritisa može izblijediti unutar svoje pojave, ali se može vratiti ako previše koristite pogođeni zglob.

  Područja koja ovo stanje tipično pogađa Područja koja ovo stanje tipično pogađa su: Prsti. Koštani čvorovi mogu povećati vaše zglobove na prstima stvarajući kvrgave oblike. U ranoj fazi .

  SLIČNI TEKSTOVI