Bol

Bol u zglobovima reumatske degenerativne promene posle 50 god

Pretpostavlja se da su uzrok nastanka ovih bolesti ponavljane, asimptomatske infekcije digestivnog I urinarnog trakta, koje dovode do pkačanog imunog odgovora organizma. Bolest koja je tipični predstavnik ove grupe. Javlja se kod mlađih osoba između Početak je najčešće postepen, sa pojavom bola u krsnom predelu, koji se javlja ili pogoršava posle dužeg ležanja, sedenja, a smanjuje se ili nestaje posle kretanja ili vežbanja, rada.

Bol je obično obostran i naizmenično iradira prema kukovima ili duž zadnje strane natkolenica do kolena. Osećaj ukočenosti u donjem delu leđa traje jedan do dva sata, javlja se pri ustajanju nakon dužeg ležanja ili sedenja, a nestaje nakon razgibavanja. Proces zapaljenja, u normalnom toku bolrsti,praćen je I pojavom okoštavanja zglobova, koji dovodi do potepene potpune ukočenosti kičmenog stuba. Javljaju se i promene pripoja tetiva na karličnim kostima, na petnoj kosti i na butnim kostima.

Kod ovih pacijenata neretko se poajvljuju upalne promene na strukturama oka I, nakon dužeg trajanja bolesti, promene na aorti. U laboratorijskim analizama nema specifičnih pokazatelja bolesti, osim ubrzane sedimentacije eritrocita I povišenih vrednosti CRP.

Za dijagnostikovanje potrebno je uraditi radiografiju kičmenog stuba, magnetnu rezonanciju sakro-ilijačnih zglobova. Lečenje: osnov lečenja je intenzivna fizikalna terapija, koja se sprovodi čitavog života.

Od koristi su i nesteroidni antireumatici. Za promene na zglobovima kičmenog stuba i sakro-ilijačnih zglobova koristi se i biološka rterapija-anti TNF lekovi. Lekovi poput sulfosallazina imaju efekta na obolele periferne zglobove, ali ne i na zglobove kičmenosg stuba.

Javlja se kod pacijenata koji boluju od psorijeza. Najčešće počinje između Obično počinje postepeno sa zahvatanjem manjeg broja zglobova, sa zahvatanjem sve većeg broja u daljem toku. Obim psorijaznih promena može biti minimalan, u vidu promena na noktima, u ušnom kanalu ili kosmatom delu glave a da promene na zglobovima budu uznapredovale, te je neophodno tragati za njima. Pušenje je najvažniji faktor rizika za nastanak reumatoidnog artritisa, ali pretpostavlja se da ulogu imaju i bakterije koje zive u obolelim desnima, kao i izloženost stresu.

Reumatoidni artrtitis najčešće zahvata male zglobove šaka stopala, ali se može javiti na bilo kom zglobu. Najjači bol pacijenti osećaju ujutru nakon buđenja. Bol je praćen osećajem dugotrajne ukočenosti šaka koja traje duže od pola sata.

Bolest obično počinje postepeno, ali se nekada javlja i naglo, kad odjednom više zglobova bude zahvaćeno. Uglavnom je bol praćen i otokom zglobova koji dodatno otežava funkciju. Ako se bolest ne leči adekvatno reumatoidni artritis može da dovede do trajnog oštećenja zglobova, pa čak i do invaliditeta. Za dijagnozu reumatoidnog artritisa je najvažniji  detaljan pregled stručnog reumatologa koji će postaviti sumnju na bolest i po potrebi sprovesti dodatna ispitivanja. Najvažnije je uraditi analizu krvi.

Pacijenti koji boluju od reumatodnog artritisa imaju ubrzanu sedimentaciju i povišen C reaktivni protein, koji su zapravo pokazatelji zapaljenja, ali se kod nekih pacijenata nalazi i tzv. U veoma ranoj fazi reumatoidnog artritisa nekada je teško postaviti dijagnozu smao kliničkim preg.

SLIČNI TEKSTOVI